Blir stadig mindre friareal:: 1 av 4 har opplevd stengsler i strandsonen | Din Fritid
Blir stadig mindre friareal:

1 av 4 har opplevd stengsler i strandsonen

Mange møter på gjerder og privat-skilt når de er på tur ved sjø og vann, viser en fersk undersøkelse, gjennomført på vegne av Norsk Friluftsliv.

En undersøkelse fra Kantar TNS viser nå at 1 av 4 har opplevd stengsler, som privat-skilt, plakater eller ulovlige gjerder, i strandsonen.

Ferske tall fra SSB viser også at hele 31, 6 prosent av strandsonen i Norge nå er bygget ned.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv mener det er uheldig at stadig mindre av områdene langs sjøen er tilgjengelig for folk flest.

- Det er et nasjonalt mål at befolkningen skal ha god tilgang til strandsonen. Likevel gjør summen av alle byggetiltak over år at stadig mindre av den blir tilgjengelig for allmennheten. Det er et paradoks, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Folk i Oslo-området har dårligst tilgang til strandsonen. Der har hele 36 prosent møtt på stengsler.

Selv om en del privat-skilt er lovlige, er det også flere som setter opp ulovlige sperringer i strandsonen, for å ha området for seg selv. Norsk Friluftsliv oppfordrer norske kommuner til å ta grep for å fjerne slike ulovlige stengsler.

- Friluftsliv langs kysten er viktig for trivselen og helsa vår, derfor bør kommunene sikre at folk har tilgang til den frie kysten som er igjen. Miljødirektoratet har laget en god veileder for fjerning av ulovlige stengsler, som jeg oppfordrer kommunene til å benytte seg av, avslutter Lasse Heimdal.

Tallene er hentet fra Natur- og miljøbarometeret fra Kantar TNS, som er gjennomført på vegne av Miljødirektoratet, Statskog, Norsk Friluftsliv og Norges Jeger- og Fiskerforbund

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden