Slik tømmer du vannet | Din Fritid
Vinterklargjøring av bobil og campingvogn

Slik tømmer du vannet

Vann-systemet trenger oppmerksomhet vinterstid. Setter du bort din bobil eller campingvogn i vintermånedene trenger du kun å tømme én gang. Vintercamper du må du enten ha på varme, parkere et oppvarmet sted - eller tømme vannsystemet etter hver tur. Les Din Fritids seks punkter for effektiv tømming av vannanlegget.

Les vår liste med komprimerte tips for effektivt å tømme vannanlegget. Vil du vite mer, som for eksempel hvilke pumpetyper som finnes, hvordan du forholder deg til ekspansjonskar og så videre, les mer nederst i denne artikkelen. 

De fleste bobiler har trykkvannspumpe, da gjør vi som følger:

1. Åpne kranene for vann- og spillvannstank slik at de tømmes.

2. Åpne alle vannkranene og still dem mellom kaldt og varmt vann. 

3. Så åpner du frostsikringen til vannvarmeren, den står på gulvet i nærheten av vannvarmeren.

4. Når vannet slutter å renne fra vanntanken og frostsikringen er det mer eller mindre tomt for vann. Nå kan du blåse eller kjøre luft inn i kranene og sjekke at alt vann er ute. Pass på at også dusjen er åpen.

5. Start pumpen og hør etter når den begynner å trekke luft, nå er også den tømt for vann.

6. For å være på den sikre siden, ta en bit av en hageslange eller tilsvarende - og blås ned i avløpene så det meste av vannet i vannlåsene forsvinner, da er du sikker. 

 


Husk å åpne alle kranene, og tøm også gjerne vannlåsen!

Mer innsikt

En enkel skisse av vannanlegget gjør det lettere å skjønne hva vi må gjøre og hvorfor. De fleste bobiler har trykkvannspumpe som er tett, når den ikke går. Da må vi tømme vannet på hver side av pumpa. På skissen går vannet fra tanken til venstre, gjennom pumpen, direkte til kranene med kaldtvann og videre til vannvarmeren som fordeler varmtvann til kranene. Fra vannvarmeren går det også en slange til frostsikringen som åpner seg automatisk, når temperaturen nærmer seg null grader. Vannvarmeren er utstyrt med en enveisventil som er stengt, når det er trykk i beholderen, men som åpner seg når pumpen står stille. Frostsikringen er åpen og slipper vannet ut. Da blir det undertrykk. Dette redder vannvarmeren fra å fryse i stykker. Men flere andre komponenter kan ødelegges som kraner og pumpen.   


En skisse viser hvordan et typisk vannsystem i en bobil og campingvogn fungerer: 1. Vanntank, 2. Tappekran for vanntank, 3. Pumpe, 4. Ekspansjonskar, 5. Vannvarmer, 6. Frostsikring, 7. Kraner

Vi tømmer: Trykkpumpen

Vi starter med anlegg med trykkpumpe. Start med å tømme vanntank og spillvannstank. Gå deretter inn i bilen og åpne alle kraner ved å stille de på fullt trykk og midt mellom kaldt og varmt vann. Så åpner du frostsikringen. Den er plassert på gulvet ved vannvarmeren. Vri hanen på toppen, og en knapp på siden spretter ut. Nå er den åpen. Enveisventilen åpner og vannvarmeren tømmer seg. Videre vil vannet fra kranene, både kaldt og varmt, renne ned til vannvarmeren da disse er plassert høyere. 

Nå har sikkert vanntanken tømt seg, men litt vann kan stå igjen på bunnen. Start pumpen og hør godt etter. Den vil suge opp resten av vannet, og deretter kommer det luft. Denne overgangen kan lett høres. Stopp pumpen, nå er den tilstrekkelig tom for vann. Så kommer punktet der rådene varierer. For å være sikker på at kranene er tomme, blåser noen opp en ballong og setter den på utløpsrøret på kranen. Luften fra ballongen blåser kranen tom. Undertegnede jukser her, setter munnen for og blåser. Det går mye fortere. Pass på i dusjen, for dusjhodet må holdes lavere enn kranen om alt skal renne ut. Blås også her. 

 En trykkpumpe har gummiventiler og tåler tørrkjøring i begrenset tid. Den kan også ofte overleve frost med vann i, men ikke ta sjansen på det.

Senkepumpe

Senkepumpen er ikke tett, og den plasseres nede i tanken. Denne pumpen er vanlig i campingvogner og ellers er Bürstner og Hymer svake for typen. De bruker en dobbel type, altså to pumper bygget sammen, og den heter derfor Tandem. De er ikke så glad i å gå tørre, så vær forsiktig om du tømmer de siste dråpene i tanken med denne pumpen. Resten av prosessen foregår som trykkpumpe.

Med trykkpumpe monteres det vanligvis et ekspansjonskar, en beholder der luften trykkes sammen og utvider seg med vanntrykket. Dette forlenger intervallene mellom start og stopp for pumpen slik at slitasjen reduseres. De fleste ekspansjonskar i dag har et innvendig gummimembran. Det gjør at ved frost tar membranet opp isens utvidelse og beholderen sprekker ikke. Noen eldre biler har en ren plastbeholder som etter en sesong inneholder en del vann. Fryser vannet, sprekker beholderen. Den er av gulhvit plast og skiller seg fra de andre som har en ventil på toppen der du kan regulere trykket i beholderen. 

Benytt anledningen med tom vanntank til en rengjøring og det er klart for ny sesong.


Vintercamping er gøy, men krever at du har kontroll på det tekniske. Og det viktigste er vannet!

 

På forsiden