Brannsikkerhet | Din Fritid

Brannsikkerhet

Tett på
Mange nordmenn slurver:

Husket å sjekke for gasslekkasje?

Mange aner ikke at slangen på gassgrillen eller til gassflasken i bobiler og campingvogner går ut på dato. Det kan føre til gasslekkasje og i verste fall stygge ulykker. Bytt ut slangen jevnlig, og minst hvert femte år.

Tett på

Utsetter nye sikkerhetsregler

Totalt kom det inn 45 høringssvar til direktoratet etter forslaget om ensartede regler for brann og sikkerhet på campingplasser. Mange av tilbakemeldingene var tydelige på at bransjen har fått for kort frist til omstilling, og forslaget er derfor utsatt. I tillegg er det avklart at de nye reglene ikke vil få tilbakevirkende kraft.

Caravan
Nytt lovforslag:

Nye brannsikkerhetsregler på norske campingplasser?

Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å forenkle reglene for brannsikkerhet på campingplasser. Det ønskes felles regler for alle elementer som campingvogner, husvogn/villavogner, spikertelt, platting og tilleggskonstruksjoner. Nytt avstandskrav er økt med én meter, til 4 meter mellom alle campingenheter.