Mange nordmenn slurver:: Husket å sjekke for gasslekkasje? | Din Fritid
Ett eller flere steder på alle godkjente gassslanger er produksjonsdatoen stemplet på. Har den ikke "datostempling" er det bare å bytte den med en gang. Denne gasslangen er laget i første kvartal 2012. (Foto: If)
Mange nordmenn slurver:

Husket å sjekke for gasslekkasje?

Mange aner ikke at slangen på gassgrillen eller til gassflasken i bobiler og campingvogner går ut på dato. Det kan føre til gasslekkasje og i verste fall stygge ulykker. Bytt ut slangen jevnlig, og minst hvert femte år.


Det er bare å nyte grillmaten, men først etter at du har sjekket grillen, og da spesielt slangeforbindelsen til gassflasken.

Mange slurver med å bytte ut gasslangen som har blitt for gammel, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare, påpeker forsikringsselskapet If. Nettsiden sikkerhverdag.no som drives av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler å bytte slange fra hvert andre år til senest hvert femte år. Slanger som oppbevares utendørs 

– Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. For griller gjelder det at sterk sol og store temperaturforandringer tærer spesielt hardt på gummien, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If. Her kan det være aktuelt å bytte så ofte som annethvert år. I bobiler og campingvogner er det ingen slanger i det faste gassanlegget. Derimot er slangetilkoblingen normalt en slange av samme type. Denne er beskyttet mot sollys, vær og vind og kan normalt forventes å holde i fem år, så skal den også byttes i følge sikkerhverdag.no.

Test med såpevann

Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. Det er en generell og god regel er å bytte slange hvert andre eller tredje år, sier forsikringsselskapet If. Før du begynner grillsesongen bør du sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer. Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

– En slik såpepensling bør du faktisk gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen, sier Clementz.

Nesten hver tredje som eier en gassgrill utfører ikke vedlikehold av grillen, går det fram av en undersøkelse TNS Gallup gjorde for If for noen år siden. Samtidig svarte én av seks at de føler ubehag eller er «litt redde» i nærheten av installert gass, som gassgrill og gasskomfyr. 

– Erfaring fra forsikringsselskapet viser at ulykker ved gassgrilling oftest skjer når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen, sier Clementz.

Direkte sollys tærer

Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

– Kjenner du gasslukt og mistenker at det er en lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. Fjern alle varmekilder, gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, sier Sigmund Clementz.

Gassgrill? Disse seks tingene bør du passe på i følge If

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Luften kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna!

  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plasser plassér gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.

  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.

  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.

  • Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.

  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden