: Utsetter nye sikkerhetsregler | Din Fritid

Utsetter nye sikkerhetsregler

Totalt kom det inn 45 høringssvar til direktoratet etter forslaget om ensartede regler for brann og sikkerhet på campingplasser. Mange av tilbakemeldingene var tydelige på at bransjen har fått for kort frist til omstilling, og forslaget er derfor utsatt. I tillegg er det avklart at de nye reglene ikke vil få tilbakevirkende kraft.

Forslag til nye sikkerhetsregler for campingplasser har vært på høring for å få på plass enkle og klare regler, som er lette å forstå og praktisere for både eiere og brukere av campingplasser, forteller Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i en pressemelding. DiBK har fått i oppdrag å gjennomføre høringsforslaget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

− Endringene skulle etter planen gjelde fra 1. juli 2019, men blir nå utsatt for å gi næringen bedre tid til å omstille seg, sier statssekretær Thorleif Fluer Vikre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har fått mange høringsuttalelser og de fleste høringsinstansene er positive til forslagene til enklere og klarere sikkerhetsregler for campingplasser. Flere har likevel uttrykt bekymring for hva som skjer dersom de nye reglene begynner å gjelde midt i den travleste sesongen, for eksempel nytt, felles avstandskrav på fire meter.

− Flere i næringen er usikre på hvilke konsekvenser de foreslåtte endringene vil få. Det skaper unødig uro. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi skal derfor bruke god tid på å gå grundig gjennom innspillene. Det betyr også at det ikke lenger er aktuelt å la de nye sikkerhetsreglene gjelde fra 1. juli, sier Vikre.

De foreslåtte reglene vil ikke få tilbakevirkende kraft for lovlig plasserte campingenheter. Departementet mener likevel problemstillingen bør belyses grundigere. Det er også behov for å gi næringen bedre tid til å omstille seg til nye regler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden