Nytt lovforslag:: Nye brannsikkerhetsregler på norske campingplasser? | Din Fritid
Nytt lovforslag:

Nye brannsikkerhetsregler på norske campingplasser?

Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å forenkle reglene for brannsikkerhet på campingplasser. Det ønskes felles regler for alle elementer som campingvogner, husvogn/villavogner, spikertelt, platting og tilleggskonstruksjoner. Nytt avstandskrav er økt med én meter, til 4 meter mellom alle campingenheter. 


Det har i en periode vært praktisert ulike krav til minste avstand mellom vogner, spikertelt og plattinger. Nå foreligger det et nytt forslag som skal gjøre det enklere å praktisere reglene. Illustrasjonsbilde fra Sjusjøtunet.

– Vi lager nå et enklere regelverk både for campingturister og campingnæringen. Vi imøtekommer næringens ønsker og forenkler reglene som har vært noe utilgjengelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dagens regler har blant annet ulike avstandskrav for spikertelt og campingvogner. Det har vært knyttet usikkerhet til hvilke avstandskrav som gjelder når, og reglene har blitt tolket ulikt. Det har også skapt ulike konkurranseforhold mellom campingplasser, noe som har vært uheldig for næringen.

Skal bli mer oversiktlig

De nye reglene skal bidra til at det blir mer oversiktlige regler på campingplassene. Dette vil også, med utgangspunkt i dagens varierende praktisering, totalt sett bidra til å bedre brannsikkerheten på norske campingplasser. 

– Næringen har lenge ment at regelverket for campingplasser er for komplisert, med for mange vanskelige fortolkninger. Vi har lyttet, og sender nå et forslag på høring som skal gjøre regelverket enklere, samtidig som vi samlet sett bedrer brannsikkerheten, sier Mæland

Det er Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) som sender på høring forslag til endringer på oppdrag fra departementet. Høringsfristen er 3. mai 2019. Departementet tar sikte på at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. juli 2019.

De viktigste forslagene i høringen er nye avstands-, høyde- og arealkrav for campingenheter

Begrepet campingenhet utvides, og omfatter nå alle typer campingenheter: campingvogner, husvogner/villavogner, “spikertelt”, plattinger, levegger og alle “tilleggskonstruksjoner”.

Det skal være et generelt krav om 4,0 meter avstand mellom campingenheter.

Største tillatte areal for campingenheter er 75 kvadratmeter.

Campingenheten skal ikke på noe punkt være høyere enn 3,50 meter.

Om forslaget blir vedtatt slik det står, vil dette gjelde alle installasjoner - også eksisterende (med tilbakevirkende kraft).

Antall branner i campingvogn og telt i følge DSB

År

2010

2011

2012

2013

2014       

       2015

2016

2017

2018

Antall

40

35

32

50

33

24

40

52

49

 


Det nye forslaget om å praktisere 4 meters avstand er foreslått å gjelde allerede fra i sommer av. Flere aktører i bransjen har allerede protestert høylytt på den korte fristen. Illustrasjonsbilde fra Sjusjøtunet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden