Brannsikkerhet: ​​​​​​​Nye brannsikkerhetsregler | Din Fritid
Brannsikkerhet

​​​​​​​Nye brannsikkerhetsregler

– Etter en høringsrunde med god temperatur i 2019, og mye frustrasjon fra campingplasseiere, har vi opplevd at regjeringen med de nye reglene har vært lydhør for våre innspill og forslag, sier Jan-Henrik Larsen i NHO Reiseliv.

Det har vært spesielt viktig for NHO Reiseliv at regelverket ikke har tilbakevirkende kraft, at campingbedriftene har fått forutsigbarhet i planleggingen, og at man nå får på plass et enklere regelverk å praktisere. Dette sikrer størst mulig grad av likebehandling av aktørene i bransjen, uttaler NHO Reiseliv.

Nye regler

Det er ønsket om økt brannsikkerhet som er hovedgrunnen til at de nye reglene på campingplasser trer i kraft fra 1. januar 2022. Tidligere har reglene vært kompliserte og blitt tolket ulikt. En betydelig forenkling i de nye reglene blir godt mottatt fra alle hold.

Utvalget som har jobbet med de nye reglene sier at hovedfokuset hele tiden har vært at de som oppholder og overnatter på campingplasser skal føle seg trygge og sikre.

Romslig

Det er lagt stor vekt på fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer i akutte situasjoner. Inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater, er en viktig del av de nye reglene. Ikke minst for å hindre eventuell brannspredning. Det blir lovpålagt at det skal være en avstand, med branngate, mellom alle parseller på åtte meter. Hver parsell skal være på maksimalt 1200 kvadratmeter.

Nye avstandskrav og parsellkrav vil begge tre i kraft 1. mars 2022 (Artikkelen er oppdatert 17.12.21, opprinnelig dato var 1. januar 2022), men vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Krav om parsellinndeling skal kun gjelde for nye tiltak. Ved tvil om endringene man planlegger på campingplassen utløser nye krav, må man ta kontakt med kommunen.

Andre viktige endringer 

Det innføres en avstandsbestemmelse på fire meter. Dette er helt uavhengig av hva som inngår i den enkelte campingenheten. Avstanden på 4 meter skal måles fra ytterpunkt til ytterpunkt på campingenhetene. Her har de gamle reglene vært tolket ulikt. Det har tidligere vært tvil om hva som er det ytterste punktet på den enkelte campingenheten. Nå er reglene langt klarere på dette punktet.

I de nye reglene blir en campingenhet definert som en campingvogn, bobil, villavogn, husvogn, alle typer telt og alle andre tilleggskonstruksjoner til campingvognen. Inkludert terrasse, platting, levegg og lignende byggverk. Målepunktet skal settes på ytterpunktet av disse, og til ytterpunktet av naboens nærmeste campingenhet.

I tillegg defineres det en arealbegrensning på 75 kvadratmeter for hver campingenhet.

Definisjonen på campingenheten er det arealet den enkelte leietakeren har til rådighet. Det vil si at alt vedkommende ønsker å ha på plassen sin, må ligge innenfor dette området.

I tillegg er det en høydebegrensing, ingen av campingenhetens ulike elementer kan overstige en høyde på 3,5 meter over bakken.

Her kan du finne forskriften i Lovdata.

Spørsmål og svar

Vi har klippet noen relevante spørsmålsstillinger fra NHO Reiselivs nettside. Svarene er fra NHO Reiseliv.

– Hvis en overholder de nye avstandskravene, kan en bytte ut stofftelt med spikertelt uten å søke dispensasjon?

– Innenfor de nye reglene vil et spikertelt være det samme som andre telt, fordi det er en del av en campingenhet. Da vil fire meter gjelde. Hvis en skal holde seg innenfor de gamle avstandsreglene og er på mindre enn fire meter mellom enhetene, må en søke dispensasjon hos kommunen.

– De som f.eks. har platting bakover uten at det bor naboer der og dermed overskrider 75m2 på campingenheten. Må de da fjerne det? 

–Nei, for dette regelverket har ikke tilbakevirkende kraft.

– Vi skal i gang med en reguleringsplan for hele campingen. Ingen endringer på selve plassen, men har krav om at alt må reguleres. 

– Ja, hvis reguleringen skal skje etter 1.1.22, så er det automatisk det nye regelverket som gjelder.

– Dersom det oppstår feil på en elektrisk tilførselskabel inn til et felt, og den må graves opp og byttes. Vil da hele feltet få krav om det nye regelverket? 

– Nei, for da er det en retting av en feil og ikke en ny struktur på campingplassen. Det er ikke en endring.

– Er helårstelt og isolerte fortelt som Isocamp nå likestilt med spikertelt? 

– Ja, i det nye regelverket er en campingenhet en campingenhet. En del av forenklingen er at alle disse ulike typene skal inkluderes i en campingenhet. Formålet er at myndigheter også skal ha en enklere jobb med å forholde seg til regelverket.

– Kan to naboer sammen bygge felles platting mellom to campingenheter? 

– Nei, det skal være fire meter åpning mellom campingenhetene hvis man faller under det nye regelverket. Og en campingenhet innbefatter nå platting. Man kan kanskje bygge sammen hvis det er snakk om f.eks. belegningsstein som ligger på bakken, men dette bør sjekkes med lokale brannmyndigheter. Ting skal ikke stå i branngaten, det skal være lett å ha fri ferdsel i branngaten.

– Etter nye regler er hver campingenhet definert som én enhet, uavhengig av hva som står der. Kan kommunen etter nye regler fortsatt kreve byggemelding av f.eks. spikertelt? 

– Ikke hvis man forholder seg til fire meters avstand og maks 75 m2 per enhet. Da vil det ikke lenger være søknadspliktig.

– Kan åpne områder mellom campingenhetene benyttes til noe? 

– Man kan oppholde seg der, men man kan ikke etablere noe der. Man kan for eksempel ikke sette opp en grillhytte eller andre permanente strukturer.

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden