Bobilenes Servicekjede: – Samarbeid gir styrke | Din Fritid
Bobilenes Servicekjede

– Samarbeid gir styrke

– Målet er å opprette en landsdekkende kjede som kan tilby alle typer service på bobiler. I dag dekker vi nesten 90 prosent av landet, og jobber for enda bedre dekning, forteller ettermarkedssjef i RSA, Geir Kyrre Thorrud.

Den nye kjeden skal hete Bobilenes Servicekjede, og målet er at alle servicepunktene skal kunne tilby tjenester innenfor de tre områdene: Motor- og chassisservice, bodelsservice samt skadeutbedring og lakkering. 

Samarbeid 

Det er RSA (Rutebileiernes Standardiserings Aksjeselskap) som etablerer den nye kjeden. RSA har seks egne bobilverksteder, og disse vil bli kjernen i Bobilenes Servicekjede. Når kjeden nå skal bli landsdekkende, vil den bestå av 20 verksteder, de fleste av disse Fiat-verksteder.


RSA var tidligere Fiat importør i Norge. Nå bruker de sin kompetanse til å etablere en landsdekkende servicekjede, som er rustet til å ta i mot bobiler.

RSA hadde tidligere importansvaret for Fiat i Norge, men denne avtalen ble sagt opp av Fiat, som etablerte egeneide kanaler for import og service. Imidlertid er RSAs verksteder fremdeles autoriserte Fiat verksteder, og de har mye kompetanse i hus.

– Vi har valgt ut verksteder basert på erfaring og kundetilbakemeldinger. Kvalitet har vært viktigste grunn for utvelgelsen, forteller Thorrud. Kjeden skulle etter planen vært operativ ved årsstart, men det er mange detaljer som skal på plass. 

– Til nå har vi ligget litt lavt i terrenget, og vi ber om at bobilistene fortsatt er litt tålmodige med oss i startfasen, som nok vil kunne vare frem til sesongstart, sier Thorrud. 

Vellykket strategi

Det var i 2015 vi i Bobil & Caravan første gang kunne fortelle om RSAs satsning på bobil-service og ettermarkedet. Den gang styrket de verkstedene og spisset markedsføringen, for å kunne ta imot bobiler på en best mulig måte.

Det som kjennetegner de seks RSA-forhandlernes verksteder er stor fysisk høyde under taket, god og romslig parkering og innkjøring, og ekstra kraftige løftebukker. I tillegg utarbeidet de forhåndsprisede servicepakker på de vanligste jobbene.

– I tillegg kommer det viktigste - som er personlig engasjement og kompetanse hos mekanikerne, forteller Thorrud. Og satsingen har vært meget vellykket fortsetter han:

– Noen av våre forhandlere har opplevd opp mot en åttedobling av omsetningen. Det gir mersmak.

Bobilforeningen

RSA har siden 2014 hatt et samarbeid med Bobilforeningen, hvor medlemmer av foreningen har fått rabatt på service.  Konseptet videreføres og videreutvikles i det nye konseptet. 


Fra et av introduksjonsmøtene for Norsk Bobilforening.

For å informere om den nye kjeden og den positive utviklingen, har det vært avholdt seks møter rundt om i landet med Bobilforeningens medlemmer, hvor de også har blitt oppdatert på mulighetene i den nye servicekjeden.

Ønsker komplett tilbud

Målet for den nye gruppen er som sagt å kunne tilby totalservice på en bobil, bodel og skadeutbedring inkludert, hos alle de tyvetalls forhandlerne. 

– Vi kan garantere at alle verksteder i Bobilens Servicekjede får tilgang på chassisdeler til Fiat fra RSAs lager og fra Fiats sentrallager. En del steder vil vi være totalleverandør av service gjennom samarbeid med lokale caravanforhandlere, men dette vil ikke gjelde flertallet av våre forhandlere i 2017, selv om dette er et mål vi jobber mot, avslutter ettermarkedssjef i RSA, Geir Kyrre Thorrud.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden