Spar på vannet: Mer enn en dråpe i havet? | Din Fritid
Lupo og Alex er to engasjerte personer som står bak selskapet Carawater. Deres vannfiltre er så gode at de mener det bør få konsekvenser for hvordan vi bruker vannet i våre bobiler.
Spar på vannet

Mer enn en dråpe i havet?

Det snakkes om det overalt for tiden: Vi må bli flinkere til å ta vare på ressursene. Det gjelder også vogn- og bobilbrukere. På den franske messen Salon VDL i Paris, møtte Din Fritids medarbeider en engasjert aktør for vannrense- og gjenbrukssystemer.

Du kan kanskje synes at det bare er en liten dråpe i havet, det å ta for seg utnyttelsen av vann i bobil og vogn, men alle monner drar, mener selskapet Carawater. På messen i Paris traff vi de to engasjerte medarbeiderne Lupo Neuschl og Alex. De argumenterte med at deres løsning er miljøvennlig, men også gir muligheter for å fricampe uten å bekymre seg for å gå tom for vann.

Bakgrunnen

12 års erfaring med vannrensing og utallige timer i laboratorium gjør at det kan være klokt å lytte til duoen. Nå lanserer de to produkter: Filtradoc og Autarx. Førstnevnte er et såkalt inline-filter som i fire ulike steg renser vannet. Og det mer effektivt enn noen andre filter på markedet, hevder produsenten.

Vannrenseverk

Men det er Autarx som gjør meg virkelig begeistret. Produktet består av tre ulike filterpatroner, hvor to av dem er i en boks. Disse plasseres mellom gråvannstanken og ferskvannstanken. Når du begynner å få lite vann i ferskvannstanken, pumper du gråvannet gjennom filtrene og over i ferskvannstanken. Umulig sier du? Ifølge produsenten blir vannet bedre renset med deres system enn det vannet man får fra kommunale vannverk.

Autarx er i prinsippet en oppskalert versjon av deres av deres inline-filter. Med et tillegg: Et UV-C lys bryter ned mikroorganismenes DNA og forhindrer dem fra å formere seg. Det første filteret er et sedimentfilter som fanger sand, rust og andre, litt grovere partikler. Neste filter er et aktivt kullfilter som tar bort klor, klorbaserte løsningsmidler, fenol, bensen og andre organiske substanser. Så kommer et av markedets kraftigste filter, som er så finmasket at det kun er vannmolekyler eller tilsvarende små partikler som kan passere. Det er ufattelig smått, størrelsen oppgis til 0,0001 mikron. Et mikron er en milliondels meter. Et hårstrå er ca 70 mikron. Her separeres vannet til ferskvann og spillvann. Spillvannet går tilbake til gråvannstanken for en runde til i systemet. Siste ledd i filtreringskjeden er en filtermembran som blokkerer bakterier. En kontrollenhet måler gjennomstrømmingen og varsler når det er på tide å rense eller bytte filteret. Filterspyling anbefales etter 600 liter, og forventet levetid på et filtersett er mellom 6000 og 10 000 liter.

Gjenbruk

I praksis betyr dette at nærmest ikke noe vann går til spille i bobilen eller vogna. Du forbruker kun det vannet du drikker og spyler toalettet med. For fricamperen er dette godt nytt. Har du tillegg solcellepanel for å bli nærmest selvforsynt med strøm og fullt kjøleskap, så er det kun toalettankens kapasitet som begrenser hvor lenge du kan fricampe.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden