NAF Trafikantbarometer 2023: Slik reiste vi i 2023 | Din Fritid
NAF Trafikantbarometer 2023

Slik reiste vi i 2023

– Flere oppgir at de bruker bil, og flere betaler mer i bompenger enn før, forteller pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, i en pressemelding til Din Fritid.

Hele 77 prosent bruker bil på hverdagsreisen, viser Trafikantbarometeret 2023. Det er opp fra 74 prosent i 2021 og 71 prosent i 2019. Undersøkelsen er besvart av 4242 personer, og er utført av Norstat for NAF.  

Når det gjelder hvilke biler vi kjører, er det en klar økning i elbilandelen. Andelen som eier dieselbil synker med 6 prosentpoeng, og bensinbiler går ned med 4 prosentpoeng fra 2021.  

– Nå er det rundt en av fire som eier elbil og andelen er høyest i byene, sier Handagard. I tillegg er det langt flere enn før som sier at neste bil blir en elbil. Hele 47 prosent oppgir at de skal ha elbil neste gang, opp fra 43 prosent i 2021. I 2017 var det 30 prosent som ville ha elbil som neste bil.  

Bompenger: Flere betaler mer 

Undersøkelsen viser at det nå er flere enn før som betaler bompenger. Mens 29 prosent i 2021 oppga at de så godt som aldri passerte en bomstasjon, synker dette til 22 prosent i 2023. Tilsvarende øker andelen som kjører gjennom bomstasjoner mer enn 2 ganger i uken fra 36 prosent i 2021 til 44 prosent i 2023.  

– Vi ser at flere betaler bompenger, og de betaler mer enn før. For to år siden hadde 60 prosent en bompengeregning på under 500 kroner i måneden. Dette synker til 51 prosent i år. Det er en utvikling som bekymrer oss, sier Handagard.  

Politikerne forstår ikke utfordringene 

En utvikling som burde uroe politikerne, er at færre oppgir at de føler at politikerne forstår deres utfordringer på hverdagsreisen. Mer enn halvparten, 56 prosent, sier seg uenig i at politikerne forstår hvor skoen trykker. I 2021 svarte 45 prosent det samme.  

– Det er et sterkt politisk press for å få ned bilbruken. Men når vi ser at bilbruken øker og bompengene øker, så er det fordi alternativene ikke er gode nok i dag. Å bytte til elbil er en måte for folk å kjøre litt mer miljøvennlig og med lavere kostnader, men ikke alle har muligheten til å kjøpe ny bil. Derfor kan de kjenne at politikken ikke samsvarer med deres behov i hverdagen, sier Handagard.  

Bakgrunn:  

Utdrag: NAF Trafikantbarometer 2023. Utført av Norstat for NAF, 4242 personer er spurt. Undersøkelsen er vektet på fylke, alder og kjønn, og tatt opp i januar-februar 2023.  

Er du enig eller uenig i følgende utsagn: Politikerne forstår hvilke utfordringer jeg har på mine hverdagsreiser.

Hvilke transportmidler bruker du på din hverdagsreise?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden