Ny undersøkelse:: Vedlikeholdet av norske veier får stryk | Din Fritid
Ny undersøkelse:

Vedlikeholdet av norske veier får stryk

Én av to nordmenn har ikke tillit til at veiene er godt vedlikeholdt, viser ny undersøkelse. – Folk kjører med hjertet i halsen på veier som smuldrer opp. Politikerne må ta folks bekymring for veistandarden på alvor, sier Ingunn Handagard, pressesjef i Norges Automobil-Forbund, NAF.

Nær én av to, 46 prosent, av befolkningen svarer at de ikke er trygge på at veiene er godt vedlikeholdt i en ny landrepresentativ undesøkelse gjort av Norstat for NAF. Kun 30 prosent svarer at de er trygge på veivedlikeholdet. Samtidig bevilges det ikke nok midler til vedlikehold. I regjeringens forslag til statsbudsjett kom det ikke den nødvendige satsningen på rassikring og vedlikehold som NAF og flere har etterlyst.

Enorme behov på fylkesveiene 

NAF mener budsjettene til samferdsel ikke må kuttes, og at det må brukes mer penger for å styrke fylkenes vei-budsjetter. I stedet overlater regjeringen til det enkelte fylke å prioritere veivedlikehold. Det er en politikk som ikke virker, mener NAF.

– Vi frykter at veiene vil bli dårligere med dette budsjettet. Investeringer kuttes, samtidig som de store midlene til vedlikehold uteblir. Det er ikke ansvarlig å fortsette som før, når etterslepet på veiene er så enormt, sier Handagard.

Rassikring av flere strekninger

Etterslepet på vedlikehold vil koste om lag 100 milliarder kroner å hente opp. I tillegg kommer et etterslep på rassikring på rundt 70 milliarder kroner.

– Vedlikehold og rassikring burde fått høy prioritet i dette budsjettet. Det er viktig for trafikksikkerheten at veiene settes i stand. I tillegg må flere strekninger sikres mot ras og skred. Endringer i klima og nedbør gjør at veinettet blir mer sårbart, sier Handagard.

Løfter som må innfris

Regjeringen har lovet å legge frem en plan for hvordan forfallet på veiene skal håndteres, i samarbeid med fylkene. I Hurdalsplattformen loves også en plan for rassikring av veinettet.

– Løftet om en plan må ikke bli en sovepute for regjeringen. Allerede i dette budsjettet burde regjeringen ha garantert nok midler til å få en start på at den tunge jobben med å hente opp forfallet. Isteden skyves det ut i tid, sier Handagard.

Fakta om norske veier

Vedlikeholdsetterslepet på veiene er på om lag 100 milliarder kroner, fordelt med rundt 70 milliarder på fylkesvei og 30 milliarder på riksvei.

I tillegg kommer et etterslep på rassikring på 71 milliarder kroner for riks- og fylkesvei, for å få sikret kjente skredpunkt med høy og middels skredfaktor.

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Jeg er trygg på at veiene i Norge er godt vedlikeholdt

 

Total

Svært uenig

11%

Uenig

35%

Verken enig eller uenig

24%

Enig

25%

Svært enig

5%

Vet ikke

1%

Landsrepresentativ undersøkelse uført av Norstat for NAF, september 2022. 1005 respondenter 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden