: Bobilist i Sverige med et par forholdsregler | Din Fritid

Bobilist i Sverige med et par forholdsregler

Å dra til Sverige med bobil kan være en drømmeferie, men drømmen kan bli ødelagt, hvis man ikke lar fornuften råde. Nedenstående råd kan også brukes i mange andre land.

Politiet i Västra Götaland har bedt CampingNorge om å videreformidle et par enkle råd til turister i bobiler, slik at man minimerer risikoen for å bli bestjålet eller overfalt underveis.

Kriminalinspektør Per-Arne Nilsson forklarer at man siden 1995 har fulgt problemet med angrep på bobiler, og man har hvert år intensivert innsatsen. Man har konkludert med at den beste måten å hjelpe turistene til å unngå ubudne gjester er, å endre turistenes adferd og øke deres oppmerksomhet på risikoen.
Arbeidet har båret frukter. Hvis man følger politiets råd så nedsettes risikoen for innbrudd. Alle anmeldelser blir registrert i en database og bearbeidelsen av de innkomne dataene har vist at det i rundt halvparten av tilfellene er tyske turister som rammes. Man mener også fra politiets side at låsene generelt er for dårlige, de brytes opp ved hjelp av en skrutrekker og de ting som stjeles er oftest det som ligger ved instrumentbordet og i forsetene. Nesten alle innbrudd er skjedd på rasteplasser langs motorveiene. Det er viktig å konstatere, at ingen er blitt utsatt for vold under innbruddene. Kun i et enkelt tilfelle er det mistanke om bruk av gass i de sakene som er anmeldt i 2007.

Politiet i Sverige anbefaler følgende:
1. Legg ikke verdigjenstander synlig på instrumentbord eller forseter.
2. Velg en campingplass i stedet for en rasteplass, hvis du skal overnatte langs med større veier.
3. Parker alltid på oversiktlige og helst opplyste steder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden