: Unngå brann i campingvogna og bobilen | Din Fritid

Unngå brann i campingvogna og bobilen

Nordmenn elsker campinglivet, men dessverre finnes det noen farer på lur. Den skumleste heter brann, for det meste i campingvogna eller bobilen er mye brennbart.

Det finnes dessverre for mange eksempler på at mennesker ikke har kommet seg ut av vogna før det har vært for sent. I campingvogner og bobiler brukes det gass, men feil bruk eller dårlig vedlikehold av propantanken kan gi katastrofale følger. Propanlekkasje er noe av det farligste som kan skje i en vogn, og derfor er det spesielt viktig at alle slanger og koblinger blir sjekket nøye hvert år. Spesielt de som kjøper brukt, og ikke sjekker skikkelig bekymrer sikkerhetsbransjen.

Problemet med propan er at den er tyngre enn luft og legger seg derfor langs gulvet. Der blir den ikke bare usynlig, men også vanskelig å lukte. Det skal bare en liten flamme eller gnist til for at det smeller kratig. Dessuten trenger gassen vekk oksygen, noe som kan føre til kvelning for de som er inne i vogna.

Hvis det begynner å brenne i en campingvogn vil det bli det svært giftige gasser, og bare på få minutter kan hele vogna være overtent. Derfor er det viktig å ta sine forhåndsregler på campingplassen. Når du kommer til en ny campingplass bør du orientere deg om sikkerhetsreglene og finne ut hvor brannslokkingsutstyr finnes. I tillegg bør du sørge for å være varsom med kokeapparat, grill og åpen ild. Unngå for alle del bruk av «hjemmesnekrede» elektriske anlegg i boenheten din.

Tremetersregelen

God avstand mellom campingvogner, bobiler og telt er viktig for å øke brannsikkerheten. Tre meter er minimum. Andre innretninger som for eksempel terrasser, spikertelt og lignende kan være omfattet av bestemmelsene etter plan- og bygningslovgivningen. Dette skal være innarbeidet i campingsplassens regler.

Foto: NibeCaravan.dk

Røykvarsler og brannslokkingsapparat

Røykvarsler og brannslokkingsapparat skal være på plass i alle campingvogner og bobiler. Husk at fra i år må du ha med deg et seks kilos brannslukkingsapparat når du er ute å reiser. Pass på å teste at røykvarsleren fungerer, og bytt gjerne batteriet før du legger ut på årets ferietur. Sjekk også at manometerpilen på brannslokkingsapparatet står på det grønne feltet. En gang i året bør du vende apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg.

Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Vær sikker på at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner når du kjører. Slanger, rør og koblinger må sjekkes regelmessig for lekkasje, og les bruksanvisningen før du bytter flaske.

Hvis du kjøper en eldre campingvogn eller bobil må du ta en nøye sjekk. Sjekk alle koblinger til ting som kjøleskap, komfyr og varmeapparat. Det er et kjent problem at munnstykket på gamle flasker blir tett med tiden, noe som fører til at gassen ikke forbrennes fullt ut. Da kan det oppstå kulloksid. Det kan derfor være en fordel å ta vogna eller bobilen med til en forhandler for en sjekk, før du underskriver kjøpekontrakten.

Grill og åpen flamme

Grillen er en naturlig del av campinglivet, men pass på så ikke grillen blir plassert for nær campingvognen, bobi- len eller forteltet. Husk at grillen, og spesielt kullgriller, får svært høy temperatur og kan antenne både det som står ved siden av grillen og underlaget. Vær også forsiktig med bruk av tennvæske. Grill aldri inne i fortelt eller vogn. Hvis du bruker engangsgrillen, så kan denne lett antenne underlaget hvis den ikke er plassert riktig, og barbeinte personer som tråkker der engangsgrillen har stått kan få brannskader. Pass også på at engangsgrillen er slokket og avkjølt før den kastes.

Elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter er den vanligste brannårsaken i Norge. Dette gjelder også i campingvognen eller i bobilen, så det er viktig å sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Derfor må også dette sjekkes før vogna tas i bruk for sesongen. Se også nøye på campingplassens regler for tilkopling og bruk av strøm.


Gode råd

- Kjøp en varsler som også gir beskjed om lekkasje av gass .
- Hvis du kjøper sikkerhetsutstyr brukt, få det sjekket hos forhandler.
- Orienter deg om utganger i vogn eller bobil ved brann eller lekkasje.
- Sørg for at alle er ute av vogna eller bobilen før du starter slokking.

Hvis det begynner å brenne skal du handle i følgende rekkefølge:
- redde
- varsle
- ringe
- slokke
Redd mennesker som er i fare, sørg for å varsle omgivelsene, ring brannvesen og eventuelt ambulanse, og forsøk å slokke med det du har tilgjenglig, men ta ingen sjanser.

Hvis det brenner hos naboen: Gjør ting i samme rekkefølge, men forsøk også å flytte andre brennbare ting som står i fare for å antennes. Sørg også for at noen møter reddningstjenesten for å vise hvor det brenner.

Campingrådene

- Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.
- Monter røykvarsler i campingvognen.
- Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på spesielt anviste plasser.
- På en campingplass må avstanden mellom teltene eller campingvognene være minimum tre meter.
- Sørg for at kjøleskapet koplinger og flaskens munnstykke kontrolleres når du kjøper eldre campingvogn eller bobil.
- Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs. Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
- Det skal alltid være en brannverninstruks på campingplassen.
- Husk nødnumrene: Brann 110, Helse 113, politi 112

(Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden