: LMC Cello: En modellserie for barnefamilien | Din Fritid

LMC Cello: En modellserie for barnefamilien

Cello serien leveres i hele 7 varianter, hvorav fire har køyeløsninger.


Cello serien

Cello 440D: Den minste modellen i Cello serien er 440D, med en tverrplassert dobbeltseng i fronten. Toalett og dinette er plassert bak i vognen, og kjøkkenet er over akselen, overfor kjøleskap og klesskap.

Cello 460D: Neste modellstørrelse er 460D, der dobbeltsengen forrest er plassert på langs ved siden av toalettet, og med håndvasken plassert utenfor selve toalettrommet. Det er en rundsittegruppe bak i vognen, og kjøkkenet finner man midt i vognen, rett ovenfor klesskapet.

Cello 500E: Denne modellen har en rundsittegruppe bak i vognen og enkeltsenger forrest. Kjøkken og toalett er også her plassert i midten av vognen, ovenfor hverandre.

Cello 510K: Dette er LMCs minste køyevogn. Det er to køyer bak i vognen, som kan stenges av med en skyvedør slik at barna kan få ro til at å sove, selv om det er aktivitet i vognen. Umiddelbart foran køyene har man plassert toalettet, og det er en dinette plassert midt i vognen ovenfor kjøkkenet. Forrest er det en tverrplassert dobbeltseng.

Cello 520K: Denne modellen adskiller seg i hovedsak fra 510 modellen, ved at dobbeltsengen her er på langs av vognen og toalettet er plassert forrest ved siden av sengen.

Cello 570K: Denne vognen har langsgående køyer, plassert bak i vognen i umiddelbar nærhet av sanitæravdelingen som er delt opp i et toalettrom og en vaskeavdeling. Midt i vognen er det en rundsittegruppe og ovenfor denne finner man kjøkkenet. Forrest i vognen er det en tverrplassert dobbeltseng.

Cello 695K: Dette er den største modellen i Cello serien, og her er det hele to rundsittegrupper, en bak i vognen og en i midten, begge er plassert på tvers av vognens lengdeakse. Den bakerste gruppen er ved hjelp av en skyvedør mulig å stenge av sammen med køyene, slik at det dannes et egentlig barneværelse. Forrest er det en langsgående dobbeltseng og et toalettrom med separat håndvask utenfor. Kjøkkenet er plassert ovenfor den midterste rundsittegruppen.

Nytt på Cello serien

En smart detalj er, at man nå kan skifte mellom to gassflasker uten å åpne hele gasskasselokket. Det er en liten lem som gjør det mulig å skifte mellom to flasker. Denne detaljen finnes på alle LMCs modeller, med unntak av Viola serien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden