: AL-Ko: Lekende lett manøvreringssystem | Din Fritid

AL-Ko: Lekende lett manøvreringssystem

AL-KO, en ikke ukjent produsent av chassis for bobiler og caravans, har laget et elektrisk manøvreringssystem for caravans. Egentlig ikke noe nytt, bortsett fra at her finmanøvrerer du på en enklere måte. Systemet heter AMS Mammut.


Betjening

Først berører du en magnetbryter på draget med håndkontrollen og aktiverer dermed systemet. Med en knapp kjører du fram de elektriske valsene til hjulene. Riktig trykk mot hjulene reguleres automatisk, og trykket vil kontrolleres under hele operasjonen. Nå kan vognen kjøres og det hele styres med en joystick. Dette er meget enkelt da styringen er proporsjonal. Det vil si at fører du stikken litt fram beveger vognen seg sakte og så øker farten jo lenger stikken beveges framover. Og ved å bevege stikken til siden svinger vognen tilsvarende utslaget. Beveges stikken rett til siden svinger vognen om sin egen akse og trekker du stikken bakover kan vognen reverseres og svinges på samme måte. Med noen minutters trening kan du finmanøvrere vognen på plass.


Ytelse

En vogn som veier 1,2tonn kan klare en stigning på 28% mens en vogn på 2,25 tonn klarer 13%. Også kanter med en høyde på 4cm kan forseres. Når vognen er på plass, kjøres valsene vekk med fjernkontrollen, magnetbryteren berøres og systemet er ute av drift. Dermed kan ikke noe skje om for eksempel klåfingrede barn får tak i fjernkontrollen. Mammut kan skrus direkte på ALKO chassis av nyere dato, ellers må forhandler kontaktes for informasjon vedrørende montasje på din vogn. Og driften besørges av campingvognens eget batteri.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden