: Nytt initiativ fra Bobilsenteret Namsos | Din Fritid

Nytt initiativ fra Bobilsenteret Namsos

Arild Jonstad, som er styreformann i Bobilsenteret Namsos AS, har tatt initiativ for å utvide samarbeidet mellom kunde og forhandler/importør, forhåpentligvis til glede for begge parter.

Det hele er gitt betegnelsen – For You! Og er et bredt anlagt samarbeidsprosjekt mellom kunde og selger, der de fleste aspekter ved kjøp og bruk av bobil vil bli behandlet.

Det er nedsatt en egen samarbeidsgruppe med erfarne brukere i et landsdekkende prosjekt som er tiltenkt å vare i perioden 2010/2011, med klart definerte delmål, hvorav enkelte elementer allerede er igangsatt.

Detaljene i prosjektet kan du lese om på hjemmesiden

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden