: Norge: Hallingdal Feriepark skal bli Norges beste | Din Fritid

Norge: Hallingdal Feriepark skal bli Norges beste

Til sommeren 2012 starter arbeidet med å opprette Hallingdal Feriepark i Ål, et anlegg som har en helt klar målsetning: Dette skal bli Norges beste campingtilbud!

Karsten Egelund fra Jambo Feriepark i Danmark

Bak prosjektet står investoren Thorstein Berg, som selv har røtter i Ål. Han har fått med seg Karsten Egelund og teamet bak Jambo Feriepark i Danmark på investeringssiden, og til sommeren tas altså det første spadetaket ved innkjøringen til Ål fra riksvei 7.
- Vi snakker om en investering på 60- 70 millioner kroner for første byggetrinn. Av dette skal 20-25 millioner være egenkaptial. Vi satser på et prosjekt med en sunn økonomi bunnen, sier Thorstein Berg.

Kapasiteten kommer til å ligge på 100.000 gjestedøgn i året, og anlegget vil bli åpent året rundt. Ved innkjøringen fra riksvei 7 skal det reises et stort sentrallbygg, leiligheter, hytter og samtidig legges til rette for 250 campingplasser. Dette kan i de to neste byggetrinnen økes til 450 plasser.

Karsten Egelund ser store muligheter i prosjektet i Ål

Jambo-standard

- Jeg ser store muligheter i prosjektet i Ål, sier Karsten Egelund fra Jambo Feriepark utenfor Blokhus på Nord-Jylland i Danmark. Mens høykvalitative campingplasser har vært i sterk utvikling i Europa i flere år, har Norge satset lite. I så måte kan Hallingdal Feriepark bli et norsk eksempel for de som kommer etter, sier Egelund, som ikke nok kan få trykket på verdien av kvalitet på alle felt hvis man skal nå toppen innenfor de beste campingplassene. Jambo Feriepark har selv jobbet hardt for å nå toppen, og man har altså tre år på rad blitt kåret til Danmarks beste campingplass – i et land der standarden på campingplassen er av en helt annen klasse enn i Norge.

For hele distriktet

Thorstein Berg er også opptatt av at Hallingdal Feriepark skal være et anlegg som skal komme hele regionen til gode. Derfor vil han utvikle et samarbeid med lokale arrangører innenfor idrett og kultur, som i dag ofte sliter med overnattingskapasitet. Berg legger opp til et bredt og nært samarbeid med kommune, næringsliv og folk ellers i bygda. Han ønsker også å knytte bånd til andre deler av Hallingdal og har blant annet sett på de mulighetene som Hallingskarvet utenfor Geilo gir for turistene.
- Hallingdal Feriepark skal bli en plass for hele familien, der både barn og voksne finner seg til rette og gjerne kommer tilbake, sier Jambo-sjefen Karsten Egelund. Anlegget har vært på planleggingsstadiet siden 2007, og reguleringsplanen er utarbeidet av DBC Arkitektur.

Parallelt har landskapsarkitekten Gullik Gulliksen formet en plan for hele arealet, som totalt utgjør 240 dekar på begge sider av Hallingdalselva. Ferieparken strekker seg over 1,8 kilometers lengde langs elva, og etter første byggetrinn er det planlagt både spa- og velværesenter, kraftverk, kraftmuseum, et stort aktivitetsområde, festivalplass og altså Norges mest moderne campingplass.

Hallingdal Feriepark skal være et anlegg som skal komme hele regionen til gode

Fakta, Hallingdal Feriepark

• Norges første 5-stjernes opplevelsescamping.
• Bygger på erfaringer fra Danmarks beste camping, Jambo Feriepark
• Direkte beliggenhet ved Hallingdalselva, riksvei 7 og i naturskjønne områder.
• Helårsåpent senter.
• Satser på mange forskjellige opplevelser og muligheter i distriktet.
• Skal bli «Norges beste feriepark».
• Investor og hovedeier er Thorstein Berg, som har sine røtter fra Ål.
• Første byggetrinn skal starte sommeren 2012 og beregnes å koste 60-70 millioner
• Skal dekke etterspørselen i et voksende segment
• Ål og Hallingdal er den største reiselivsregionen i landet og har stor gjennomgangstrafikk
• Arealet har en størrelse på ca 250 dekar
• Planene omfatter tre byggetrinn, som totalt skal gi 200-450 oppstillingsplasser for camping, 20-30 hytter, 20-30 leiligheter/rom, sentralbygg med sanitæranlegg, restaurant, opplevelses-hall, lekeplasser og mye annet
• ”Økogården” er en del av den videre utviklingen av Hallingdal Feriepark og vil være et levende gårdsmiljø med aktiviteter for hele familien med fokus på økologisk jordbruk og dyrehold, samt kultur og tradisjoner i Hallingdal – tradisjonsmat og håndverkstradisjoner. Dette blir et samarbeid med Ål-ustillinga som tilbyr kursvirksomhet og aktiviteter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden