NAF: Trafikksikkerhet: Helt vilt! | Din Fritid
Elgpåkjørsler får ofte store konsekvenser og kan gjøre stor skade på både bil, sjåfør og passasjer. Ta fareskiltene på alvor, oppfordrer NAF. Foto: Colourbox Colourbox
NAF: Trafikksikkerhet

Helt vilt!

Det er mørke kvelder. Kulda kommer, og viltet trekker mer. Vær også forsiktig ved eng og dyrket mark, da det ofte står igjen korn som ikke er høstet. Dette tiltrekker seg vilt som leter etter mat. I forrige vintersesong ble det påkjørt over 9000 hjortevilt!

Hele 72 prosent av folk i distriktene er bekymret for å møte vilt på veien, viser tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Og risikoen for viltpåkjørsler er aktuell. Statens vegvesen har de siste dagene varslet bilistene om økt fare for å møte på vilt i hele landet. Mer enn 9000 hjortevilt ble påkjørt forrige vintersesong.  

– Om vinteren er risikoen for å møte vilt spesielt stor. Viltet trekker mer i kulda, og salt på veiene kan føre til at de trekker ned på veier for å slikke salt, sier Svendsen.  

Følg med på skiltene 

Mange steder er viltfare skiltet. NAF-rådgiveren sier det er viktig å følge med på skiltene og redusere farten når du kjører inn i et område med viltfare.  

- Beveg blikket og følg med på veiens sideterreng. Senker du farten med bare med ti kilometer i timen halverer man faren for en ulykke.  

NAF anbefaler også å dempe lysstyrken på de mange skjermene som er i moderne biler. 

- Noen skjermer har nattinnstilling, men det er ikke alltid godt nok. Skru ned intensiteten slik at du bevarer nattsynet. Risikoen for å møte vilt er størst i skumring og når det lysner, sier Svendsen.  

Dette gjør du om uhellet er ute 

Om du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr er det viktig å markere stedet og varsle politiet på 02800. 

– Ikke følg etter et påkjørt dyr. Dyret er med stor sannsynlighet skadet og kan gå til angrep. I tillegg gjør du jobben vanskelig for hunder som senere skal finne sporet etter dyret derom du har vært der før de kommer. Det beste du kan gjøre er å merke stedet der dyret gikk inn i skogen, sier Svendsen. 

– Stopp på et trygt sted 

NAF ber også bilistene om å være varsomme med hvor de stopper etter en påkjørsel. 

– Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk, og ta på deg refleksvest. Om bilen ikke er kjørbar er det viktig at du markerer ulykkesstedet ved å sette ut en varseltrekant og at du kommer deg bort fra bilen, advarer NAF-rådgiveren.

Viltpåkjørsler - Tenk på dine hverdagsreiser. Er du bekymret for følgende når du ferdes i trafikken? 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden