Nye regler for EU-kontrollen | Din Fritid

Nye regler for EU-kontrollen

Hvert år er gjennomføres det over to millioner EU-kontroller i Norge. Hvilken måned kjøretøyet må være kontrollert og godkjent har så langt vært bestemt av siste siffer i registreringsnummeret. Neste år blir det endringer.

– Fra februar 2019 vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens Vegvesen. – Men det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll, forklarer Harsem. Kontrollintervallene forblir de samme. I tillegg vil det komme nye krav om en egen opplæring og individuell godkjenning av de som utfører EU-kontrollen.

På forsiden