Tall fra EU-kontroller i 2022: Feil på bremser er mest vanlig | Din Fritid
Tall fra EU-kontroller i 2022

Feil på bremser er mest vanlig

Statistikk fra Statens vegvesen viser at hele 657 000 biler fikk mangler som måtte utbedres før kjøretøyet kunne godkjennes i 2022. Feil på hjuloppheng, bremser og lys er blant de aller vanligste feilene. 26 prosent av manglene er knyttet til bilens bremser.

– Eksempler på feil på bremsene er for slitte bremseklosser og bremseskiver, rust på bremseskiver eller bremserør, eller for svak bremseeffekt. Det er viktig at slike feil blir avdekket og rettet opp, sier Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

Statistikken for 2022 er klar, og omfatter alle lette kjøretøy (under 3500 kg) som har vært på EU-kontroll i løpet av fjoråret. Lette kjøretøy må gjennomføre EU-kontroll annethvert år, første gang fire år etter førstegangsregistrering. For utrykningskjøretøy og taxi er kravet kontroll hvert år.

Jevnlig vedlikehold lønner seg ofte

Et annet område der det blir avdekket mye feil er innenfor aksler, hjul, dekk og hjuloppheng. Dette gjelder 25,8 prosent av alle kontrollerte lette kjøretøy.

– Dette er deler som er i bevegelse og som blir slitt på alle biler. Ved å gjennomføre jevnlig vedlikehold kan man skifte ut deler fortløpende, og slik unngå unødvendig stor slitasje før feilene utbedres. Da kan man unngå å kjøre med alvorlige feil mellom kontrollene og samtidig unngå at bilen ikke blir godkjent i EU-kontrollen, sier Halvorsen.

Sikkerhetsdel og miljødel

EU-kontrollen består av en sikkerhetsdel og en miljødel. I sikkerhetsdelen kontrolleres komponenter som har betydning for trafikksikkerheten, slik som bremser, lys, hjuloppheng og rust i bærende elementer. I miljødelen kontrolleres at bilen ikke har for store utslipp, at den ikke støyer for mye, eller at det ikke er oljelekkasjer eller lignende.

– Det er verdt å merke seg at en EU-kontroll er en sikkerhets- og miljøkontroll på kontrolltidspunktet. Det er ikke er en fullstendig tilstandskontroll, og den sier ikke noe om fremtidig reparasjonsbehov eller kjøretøyets driftssikkerhet, sier Halvorsen.

104 000 biler med feil på lysene

Et siste punkt mange bileiere kan merke seg, er at mer enn 104 000 av de kontrollerte bilene i 2022 fikk mangler knyttet til lysenes tilstand og virkemåte. Dette gjelder parklys, baklys, kjørelys og/eller markeringslys. Det kan være lyspærer som ikke virker eller lykter som er skadet. Man trenger ikke å være mekaniker for å oppdage at en lyspære ikke lyser. En pære som ikke lyser vil gi anmerking på EU-kontrollen, og kan føre til at kjøretøyet ikke blir godkjent. Hvis bremselysene ikke fungerer i det hele tatt, vil man få bruksforbud inntil feilen er rettet og etterkontroll er gjennomført. Når en hovedlyspære ikke virker, er det heller ikke mulig å kontrollere lyktens innstilling (posisjon). Dette er et eget kontrollpunkt, som man da også vil få feil på.

Sjekk enkle ting selv før kontrollen

– Jeg anbefaler at alle med jevne mellomrom kontrollerer enkle ting som at lysene fungerer, og til å ta en ekstra sjekk av dette før man skal ha bilen sin på EU-kontroll. Da slipper du kanskje en etterkontroll, hvis bilen ellers er i god stand, sier Halvorsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden