: Dekktrykk-overvåkning | Din Fritid

Dekktrykk-overvåkning

Som mange vet er det nå innført krav om dekktrykk-overvåking i alle nye biler som kjøpes i EU- og EØS-land. Vi har fått ulike svar, men velger å gjengi teknisk sjef hos Harald A. Møller, Morten Ødegårds versjon:


Felg, bolt og dekktrykkmåler fra dagens modell av Fiat Ducato.

Det finnes to løsninger: Direkte system

En sensor i hvert enkelt hjul sender informasjon om aktuelt trykk og temperatur til bilens informasjonssentral. Føreren får da informasjon om aktuelt trykk og kan korrigere dette etter ønske. Det varsles også med varsellampe i bilens instrumenter, dersom trykket går under gitte verdier.

Indirekte system

Hjulenes tilstand overvåkes via bilens ABS- system. Informasjon om hjulenes rulleomkrets og egenfrekvens ligger lagret i bilens ABS styreenhet og ved fravikelse fra et eller flere parametere, varsles fører med lampe i bilens instrument. Systemet må resettes via knapp eller meny i kjørecomputer for ny læring av verdier etter korrigering av dekktrykk eller skifte av hjul. av Morten Ødegård, teksnisk sjef hos Harald A. Møller

Hva er best?

I dag leverer Harald A. Møller AS nærmest utelukkende biler med det direkte systemet. Det medfører ikke utgifter i ettertid, slik det indirekte systemet gjør. ABS-systemet kontrollerer at alle hjul har omtrentlig samme rullefrekvens. Har et hjul over tid litt høyere frekvens, har det mistet luft, noe som resulterer i mindre omkrets på hjulet. Etter kontroll av lufttrykket, slik at dette er likt på alle hjul, trykkes knappen for resetting, og etter seks - syv kilometer er systemet i sving igjen. Dette gjeldet også ved overgang fra sommerhjul til vinterhjul, da disse har grovere mønster og dermed større omkrets. Fiat Ducato, som er aktuell for mange av oss, har det direkte systemet. En sensor i hvert hjul forteller om trykket og varsler om det blir for lavt. Det er selvfølgelig et sikrere system, men krever flere sett med sensorer gjennom bilens levetid. I sensorene sitter et batteri som er med på å sende pulser til bilens kontrollsystem. I dag kan du regne med at batteriene holder inntil to sett dekk er slitt ut. Det kan ikke skiftes batteri i sensorene, og nye må kjøpes. Det er snakk om tre til fire tusen kroner for fire stykk, og du trenger et sett til både sommerhjul og vinterhjul. Selve monteringen er foregår på samme måte som å skifte ventil i felgen, men dekkene må av. av Truls Farner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden