2016: Test av parabolantenner: Størrelsen teller | Din Fritid
I denne artikkelen sammenligner vi tre ulike antenner innstilt på samme satellitt.
2016: Test av parabolantenner

Størrelsen teller

Det har nå gått tre måneder siden jeg installerte en Cytrac DX HDTV på bobilen. I løpet av denne tiden har vi vært i Portugal og sammenlignet våre erfaringer med to andre satellittløsninger: Snipe og Oyster 85.

For å ta konklusjonen først: Det stemmer at størrelsen er viktig når det gjelder parabolantenner. Imidlertid er det liten kvalitetsforskjell på de ulike produsentene når det gjelder utstyret som kommer etter antennen. 

Satellittene sender tv-signalet digitalt, det betyr at om det er tilstrekkelig bra signal får du perfekt bilde og lyd. Om signalet derimot blir redusert på grunn av et tre, spesielt tunge regnskyer eller andre forstyrrelser - så betyr et sterkt signal mye for at du skal få et stabilt mottak. 

Et for svakt signal gjør at bildet fryser eller blir pikslete og lyden hakkete. Lyden påvirkes først.


Det å justere skew oppleves som et tiltak, vær klar over at det leveres antenner hvor dette gjøres automatisk.

Testen

Vi har testet tre ulike antenner i praksis. Det har vi gjort i ytterkant av satellittens dekningsområde i Sør-Portugal. Midt i Europa, rett under satellitten, fungerer alle ulike typer og størrelser av parabolantenner. 

Vi har test mot Eutelsat 9 for å få inn SVT World, men testen er like relevant for nordmenn som vil koble seg opp mot Thor for å få norske kanaler. 


I denne testen ble de tre antennene koblet til de fastmonterte mottakerne i de tre bobilene. Ikke veldig vitenskapelig, men resultatet av testen ble tydelig.

Testen er ikke vitenskapelig, kun praktisk - slik en normal bruker vil oppleve løsningen. De oppgitte signalstyrkene er ikke kalibrert mot hverandre, men satellittmottakerens egne. For å vurdere resultatet har vi brukt det alle bruker: Øyne og ører. 

Signalstyrke

Hva signalstyrke er ligger i navnet, det angir styrken på signalet fra sattelitten der du er. Verdien består av den samlede signalstyrken som du mottar fra de ulike transponderne som satellitten sender sender med. Signalstyrken inkluderer også sattelittens test-transponder. Verdien er derfor ikke representativ for den transponder som nettopp ditt program sendes over. 

Om signalstyrken blir for lav, kommer ikke kvaliteten til å holde til et stabilt mottak. Kvaliteten fra nettopp din transponder er derfor avgjørende. Kvalitet kalles også signal/støyforhold, som på et modulert signal forkortes til C/N.

Slik gjorde vi det

De tre bilene med hver sin antenne ble plassert ved siden av hverandre med fri sikt mot satellitten. Jeg brukte en 12 meter lang antennekabel til min mottakerboks, en Technistar S2. 


En lang antennekabel gjorde det mulig å sammenligne de ulike antennene i ytterkant av satellittens rekkevidde.

Vi leste først av alle antennenes signalstyrke og kvalitet på hver enkelt bils mottaker. Deretter koblet vi inn min antenne på de andre bilenes mottaker. Vi fikk på den måten relative verdier for hver antenne, sett i forhold til min antenne. Ingen nøyaktig metode, men vi så den praktiske forskjellen veldig godt. 

Min antenne er en Snipe, de to andre var en Cytrac DX og en ”tradisjonell” 85 centimeters parabol fra Oyster. Installasjonen av Cytrac ble gjort i november, og den skrev vi om i Bobil & Caravan utgave 2 i år. 

Snipe med Technistar S2

En plan antenne oppbygd med tre ulike plater for mottak. Den første delen tar imot signalet fra satellitten og deler vertikale og horisontale radiobølger. Den andre platen er for å behandle horisontale radiobølger og sende disse til LNB. Det gjør det mulig å utnytte hele flaten til mottak og man slipper eventuelle refleksjoner som kan oppstå. 


Mottakskvaliteten på Snipe er godkjent, men antennen er den av de tre som er mest følsom for forstyrrelser.

Løsningen fungerer bra på vår testplass i sørlige Portugal. Signalet kan imidlertid bli forstyrret av kraftig regn og liker ikke å bli delvis skjult av for eksempel grener. Løsningen har automatisk skew, det vil si den kan finne optimal skew etter hvor i Europa den befinner seg. Det er en behagelig funksjon siden man ikke trenger å justere eller røre antennen i det hele tatt. Men Snipe er den av de tre antennene som først mister signalet, selv om det ikke er ofte. Fordelen med antennen er lav høyde i nedfelt posisjon, lav vekt og lavest pris av de tre. Løsningen har vært montert i fire år og fungerer godt.

Cytrac DX med HDTV

Også dette er en plan antenne med hele 1016 små seriekoblede paraboler. Det er flere enn i den fire år gamle Snipe-modellen som er med i testen. Cytrac fungerer godt i sørlige Portugal, den er mindre følsom for kraftig regn og takler litt bedre grener og andre visuelle forstyrrelser - om man sammenligner med Snipe. 

Men den må ha manuell justering av skew, det betyr at du må opp gjennom en takluke, eller opp på selve taket.

Snipe hadde lavere signalstyrke, dog mer en tilstrekkelig med sine 68 prosent. Derimot hadde den bedre kvalitet - 48 prosent. Cytrac hadde 71 prosent signalstyrke, men kun 40 prosent kvalitet. Vi gjorde en skew-justering på Cytrac DX, det ga samme signalstyrke, mens kvaliteten økte fra 40 til 60 prosent.


Mottakskvalitet på Cytrac DX før (over) og etter (under) at skew er justert.

Ulempen er da at vi måtte opp på taket for å kunne justere. En person vrir antennen og en roper verdiene for signalkvaliteten. To, maks tre justeringer må du forvente om du tar en Europa-tur fra Oslo til for eksempel Lagos i Portugal. 

Oyster 85 med Digital C1

En tradisjonell antenne med et fuglebad av en reflektor som styrer signalet mot mottakerhodet (LNB). Den er med sin store runde parabol ikke like følsom for korrekt skew. Nye modeller kan utstyres med automatisk skew som tilbehør. På vår testantenne og testtur til Portugal har ikke skew blitt justert. Om vi hadde gjort det ville sannsynligvis C/N verdien blitt enda bedre. 


Det er klar forskjell på mottakskvaliteten på Oyster 85 (over) og Snipe (under).

Antennen er nå seks år gammel, og er uten tvil den av de tre antennene som gir best signal. Den er dog både tyngst og bygger mest i høyden.

Dette er skew

Skew er engelsk for ”tilt”. I praksis tilter du vinkelen på parabolhodet (LNB) for optimal vinkel (i forhold til en horisontal linje) for å få maks signalkvalitet. 

Vinkelen vil variere avhengig av hvor du befinner deg. Rett sør for satellitten kreves ingen justering. Jo lenger mot øst man befinner seg i forhold til satellitten desto mer negativ skew trenger du. Og omvendt: Jo lenger vestover jo mer positiv skew. Om du står i en bakke kan det være vanskelig å få mottak på grunn av nettopp denne skew-vinkelen. Men man vil jo normalt ønske å være i vater med sin bobil eller campingvogn.

Det finnes antenner med automatisk skew. Den som bare reiser i Norge trenger ikke endre skew, siden man da hovedsakelig reiser nord- eller sørover. Men reiser du langt sør i Europa må skew justeres et par ganger underveis. God planlegging tilsier at antennen plasseres så den blir tilgjengelig fra en takluke. Om ikke kreves det to personer, en som justerer antennen og en som har oversikt på signalstyrken.

Dekningsområde

Denne testen er gjennomført i Portugal i satellittens yttergrense. Vinterstid er dette et behagelig sted å prøve ut parabolantenner. Men testen kunne like gjerne vært i Nord-Norge som også ligger i ytterkant av flere satellitter.

Komplisert med norsk TV i utlandet

Det er ikke bare enkelt å ta med seg parabolanlegg montert på bobil eller campingvogn til utlandet: Det er, enten du tror det eller ikke, ulovlig å ta inn norske kanaler utenfor Norge via parabol. Det er mange som ubevisst har begått regelbruddet på en helgetur til Sverige, for eksempel. Årsaken til forbudet har med rettigheter å gjøre. Canal Digital og Viasat har kun rettigheter til å formidle TV i Norge. Men signalene fra satellittene dekker naturlig nok et langt større område, og rent teknisk er det enkelt å få inn norske signaler et godt stykke ned i Europa. Men lovlig er det ikke, og får du behov for hjelp mens du er i utlandet bør du ikke fortelle operatørens support at du er utenfor Norge. Da risikerer du at abonnementet ditt fryses.

Konklusjon

Om du ofte og lenge befinner deg i ytterkant av satellittens dekningsområde er en større antenne å foretrekke. Det gjelder spesielt om du er en TV-nerd som ikke vil miste et eneste program. 

Og omvendt: Om du aldri befinner deg i ytterkant av satellittens dekningsområde og kun ser på Tv på triste grå dager, så fungerer de små antennene like bra.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden