: Samisk reiseliv | Din Fritid

Samisk reiseliv

Det har blitt satt igang et prosjekt om å få et bedre samisk reiseliv og at samiske reiselivsprodukter skal bli lettere tilgjengelig på markedet.

Fremover

I følge www.fremover.no skal et treårig prosjekt jobbe med å få frem gode produkter som kan fungere som spydspisser for samisk reiseliv i markedet. Origo Nord AS er prosjekteier og har prosjektledelsen ved Beate Juliussen, som gjennom flere år har jobbet med å få realisert satsningen: – Vi har hatt planer om å jobbe spesielt med samisk reiseliv i Nord-Norge i flere år. Allerede på begynnelsen av 2000-tallet, da jeg jobbet i Finnmark Reiseliv (nå Nordnorsk Reiseliv), ønsket vi å få i gang et slikt prosjekt. Vi har også jobbet med å få det til gjennom det tidligere store prosjektet ReiselivsArena Finnmark som gikk over tre år. Målet med prosjektet er derfor også å få frem sterkere bedriftsenheter som driver lønnsomt og bærekraftig samtidig som samiske reiselivsprodukter må gjøres lettere tilgjengelig i markedet. – I prosjektet er det også viktig for oss å definere hva samisk reiseliv er og ikke minst utarbeide etiske retningslinjer for utviklingen av samisk reiseliv. Vi ser det som svært viktig at der er et sett kriterier som må innfris før man kan si at man har et samisk reiselivsprodukt, påpeker hun. I prosjektet skal det jobbes med å utvikle produkter som kan være en hovedgrunn for å reise til Nord-Norge. Nå er det først og fremst midnattssol, vinteraktiviteter, Lofoten, Nordkapp eller nordlys som trekker. De samiske produktene er noe man helst kjøper når man først har bestemt seg for å dra nordover. I jobben med produktutvikling skal også FoU-miljøene kobles inn; – Hovedmålet er at samisk kultur og historie skal stå som en hovedgrunn for å reise til Nord-Norge. Gjennom dette skal vi få frem sterkere bedriftsenheter som driver lønnsomt og bærekraftig. Noe som igjen gir et grunnlag for flere arbeidsplasser og ikke minst helårlig drift i næringen, poengterer Juliussen. Prosjektarbeidet startet i desember i fjor. Nå som man fortsatt er i startgropa er fokuset rettet mot å etablere et samisk reiselivsnettverk og få det til å fungere godt. I praksis betyr dette å arrangere møteplasser der man kan utveksle tanker og erfaringer, og det er viktig å få med representanter fra næringen selv. Karasjok camping er en av de mange reiselivs-bedrifter som er involvert i prosjektet.

Disse campingplassene i Alta er åpne året rundt:

http://www.altacamping.no http://www.wisloeff.no http://www.alta-river-camping.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden