Ferje til kontinentet: Tunnel til Tyskland | Din Fritid
Ferje til kontinentet

Tunnel til Tyskland

I 2019 kunne vi fortelle om det gigantiske senketunell-prosjektet mellom Danmark og Tyskland, som var under planlegging. Femern-tunnelen mellom Sjælland og Tyskland vil bli et alternativ til Rødby-Puttgarden ferjen, og vil kunne gjøre det mulig å krysse stredet på 10 minutter. Anleggsarbeidene er godt i gang.

Opprinnelig var den 18 kilometer lange undersjøiske tunnelen beregnet å være ferdig i 2028. Åpningsdatoen er nå forskjøvet til 2029. Store deler av den undersjøiske tunnelen skal bygges på land i seksjoner. Disse skal senkes og skjøtes på havbunnen. Kapasiteten vil bli to-doble motorveibaner og to togspor. 

At arbeidet ble påbegynt i 2020 er gode nyheter, hele 431 forskjellige firmaer fra 15 europeiske land skal jobbe med den enorme tunnelen. At det er en senketunnel som går på havbunnen, betyr at den ikke vil være til hinder for båttrafikken i området. Tunnelen blir bygget for å tilby høy sikkerhet. Et nødfelt går i hele lengden og det er nødutganger hele veien. Tunnelen vil bli overvåket døgnet rundt.

Prosjektet vil bidra til et bæredyktig transportnettverk ved å gjøre det spesielt attraktivt å flytte godstransport fra vei med ferje til jernbane. Tog og lastebiler vil kunne spare en 160 kilometer lang omvei, og dermed redusere deres utslipp betraktelig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden