Statens vegvesen: Trafikksikkerhet: Brannøvelse | Din Fritid
Statens vegvesen skal ha brannvernøvelse i Eidfjordtunnelen. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen
Statens vegvesen: Trafikksikkerhet

Brannøvelse

Onsdag 19. april 2023 kommer Statens vegvesen til å arrangere brannøvelse i Eidfjordtunnelen. 

Øvelsen varer fra klokka 18.00 - 20.00. Det blir korte stenginger og trafikkavvikling med kolonnekjøring og ledebil.

Tunnelen vil bli stengt i to omganger: En gang når Statens vegvesen tester lokalstyring, og en gang under selve brannøvelsen. 

Det vil være internsamband mellom øvelsesledelsen og trafikkdirigenter for å gjennomføre trafikkavvikling og stenging effektivt så det ikke skal påvirke trafikantene unødig, samtidig som Statens vegvesen ivaretar tryggheten for de som deltar i øvelsen.

Dette er tunnelen

Den 2070 meter lange Eidfjordtunnelen på riksveg 7 ligger i Eidfjord kommune i Vestland, mellom Hardangerbrua og Hardangervidda.

Tunnelen ble åpnet i 1976 og erstattet da tre kortere tunneler ved oppstigingen til den bratte Måbødalen opp mot Hardangervidda.

Den blir gjennomsnittlig trafikkert av 1.700 kjøretøy i døgnet. Av dette er 16 prosent, eller 272, lange køyretøy (tungtrafikk).

Trygg tunnel

– Vi har forståelse for at stengte tunneler kan skape utfordringer for trafikantene. Men da er det viktig å minne om at vi gjør dette nettopp for dem. Å sørge for at trunnelene er trygge, sier brannvernleder Ove Edgar Amundsen i Statens vegvesen.

Det er krav i tunnelsikkerhetsdriften og for trygghetsgodkjenning at vi skal holde slike beredskapsøvelser, utdyper han.

Samfunnsberedskap

Statens vegvesen er en del av den totale samfunnsberedskapen. Å forberede seg på andre situasjoner enn hverdagen er en sentral del av dette.

– Veidrift handler om konsekvens. Vi gjør derfor det vi kan for at stenginger, både akutte og planlagte, skal bli så korte som mulig, legger Amundsen til.

– Beredskapsøving i tunneler er et eksempel på en planlagt og nødvendig stenging. Ved å øve sammen med nødetatene, driller vi våre rutiner og sørger for at beredskapslinjene  er best mulig forberedte den dagen en eventuell situajson skulle oppstå, avslutter han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden