: Slik kjører du gjennom små byer og på smale veier med campingvogn | Din Fritid

Slik kjører du gjennom små byer og på smale veier med campingvogn

Går campingturen sydover eller nordover skal man være oppmerksom på små byer med smale veier. Flere steder skiltes det med caravankjøring forbudt. Overhold det, for ellers kan man bli årsak til en del kaos.


Jo større og bredere vogntog, jo mer oppmerksom må man være

Er man i tvil om vogntoget kan kjøre den angjeldende strekning, kan det anbefales å parkere campingvognen og så prøvekjøre turen først uten. Det er også en god ide, at man kjenner sitt vogntog så godt, at man kan manøvrere på liten plass. Ha gode kart med i bilen - gjerne detaljerte kart i målestokk under 1:500000, der landet er delt opp i regioner. Det tydeliggjør mindre veier og stigninger. Pass på GPS’n, som ikke alltid tar høyde for, at man har campingvogn på kroken. Enkelte GPS systemer kan settes på kjøring med tilhengere så kraftige fjellpass og smale veier unngås.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden