abc | Din Fritid

abc

Slik legger du solid gulv i forteltet

Bor man i campingvognen over lengre tid på samme sted, kan man med fordel legge gulv i forteltet. Gulvet kan legges i opp til fem lag.

Slik vedlikeholder du teltet ditt

Teltets levetid forlenges betydelig, når man passer godt på det.

Slik setter du opp teltet ditt

De små teltene kan settes opp på et øyeblikk av en person, mens store hustelt tar lengre tid og krever flere personer.

Slik stiller du opp bobilen

Bobilen er lett å få på plass, spesielt hvis oppstillingsplassen/parkeringen er helt slett. Det skal bare kobles til strøm, hvis man ønsker det. Mange bobiler er selvforsynt med strøm i flere dager.

Slik kjører du gjennom små byer og på smale veier med campingvogn

Går campingturen sydover eller nordover skal man være oppmerksom på små byer med smale veier. Flere steder skiltes det med caravankjøring forbudt. Overhold det, for ellers kan man bli årsak til en del kaos.

Slik hekter du campingvognen på bilen

Når man kjører med campingvogn, skal den hektes på bilen før avgang.

Hva skal jeg velge? Ny eller brukt bobil

Har man bestemt seg for, at man gjerne vil campe med bobil, og ønsker å kjøpe sin egen bil, melder det neste spørsmålet seg. Skal man kjøpe nytt eller brukt? Flere ting spiller inn i forhold til, hva som taler for den ene eller den andre løsningen. Hvordan og hvor mye vil man campe og hva tillater økonomien?

Hva skal jeg velge? Ny eller brukt campingvogn

Har man blitt hektet på å campe i campingvogn, melder det store spørsmålet seg. Skal man kjøpe nytt eller brukt? Flere ting spiller inn i forhold til, hva som taler for den ene eller den andre løsningen. Hvordan og hvor mye vil man campe og hva tillater økonomien?

Service og test av campingvogner og utstyr

Jo bedre man passer på utstyret sitt, jo lengre holder det. Mye kan man gjøre selv, men vedlikehold av mer teknisk karakter bør gjøres på et verksted. De tekniske installasjonene skal smøres og etterses regelmessig. El- og gassinstallasjoner skal etterses, slik at de er sikkerhetsmessig forsvarlige. Gasslanger og skjøter skal kontrolleres for utettheter, og tilårskomne slanger skal skiftes ut. Det anbefales av sikkerhetsmessige grunner, at det etterses en gang i året.

Klargjøring av vogna

For de flestes vedkommende har kjøretøyet og utstyret vært pakket godt bort i den mørke vintertiden. Våren betyr tid til å pakke ut og gjøre klar til en ny sesong.

Forskjellen på campingferie i bobil og campingvogn

Den store forskjellen på bobil og campingvogn er, at alt er samlet under et tak i bobilen. Bil og campingvogn er blitt til en enhet. Det har fordeler, men også ulemper.

Campingferie i bobil

Bobiler er biler, der huset er bygd på selve bilens chassis. Bobiler betyr optimal reisefrihet, fordi man har alt, det man skal bruke, lett tilgjengelig. Bobilen er det mobile hjemmet, som man oppholder og transporterer seg i. Det er med overalt.

Campingferie i campingvogn

Campingvognen er for mange mennesker grunnbegrepet om camping, men campingvogner kan være et vidt begrep, for de fås i mange forskjellige varianter. Felles for alle campingvogner er, at de hektes på en bil og fungerer som et transportabelt minihjem.

Alt om vinter- og kjøring på glatt føre med campingvogn

Man behøver ikke like vintercamping for å skulle beherske kjøring på glatt føre. Det er alltid en fordel å vite, hvordan man skal reagere, hvis veien blir glatt. Er man rutinert i å kjøre på is og snø, vil det generelt forbedre dine kjøreferdigheter med campingvogn.

Alt om varmesystemer til campingferien

Varme i villatelt og teltvogner kan skaffes ved å ta med en gassvarmeovn. Den er effektiv til å skape varme der og da. Men, vær forsiktig med ovnen. Den må ikke dekkes til eller komme i berøring med teltduken.

Alt om utvendig utstyr til campingferien

Det mest alminnelige utvendige utstyr er fortelt, solseil, leseil, gulvteppe, campingmøbler og grill. Utvendig utstyr tar som regel stor plass, og det kan derfor anbefales, at man investerer i typisk campingutstyr, som er designet for å kunne bli pakket ekstra godt sammen, og som ikke veier så mye. Nettopp vekten er viktig å holde øye med – den stiger ganske raskt.

Sider