campingbogen | Din Fritid

campingbogen

Tett på

Slik legger du solid gulv i forteltet

Bor man i campingvognen over lengre tid på samme sted, kan man med fordel legge gulv i forteltet. Gulvet kan legges i opp til fem lag.

Alt om gass til campingferien

Gass er en av de viktigste energikildene, når man camper, da det som regel anvendes til varme, matlaging, kjøleskap og grill. Det er derfor klokt å sette seg inn i gass og gassforbruk, før man legger ut på tur!

Tett på

Slik vedlikeholder du teltet ditt

Teltets levetid forlenges betydelig, når man passer godt på det.

Tett på

Slik pakker du til teltferien

Alt etter som hvilken form for teltferie, man velger, krever det utstyr av forskjellig karakter. Skal det pakkes lett, for eksempel til fotturer, stiller det større krav til utstyret, fordi det hverken må ta for stor plass eller veie for mye.

Tett på

Slik setter du opp teltet ditt

De små teltene kan settes opp på et øyeblikk av en person, mens store hustelt tar lengre tid og krever flere personer.

Tett på

Slik stiller du opp bobilen

Bobilen er lett å få på plass, spesielt hvis oppstillingsplassen/parkeringen er helt slett. Det skal bare kobles til strøm, hvis man ønsker det. Mange bobiler er selvforsynt med strøm i flere dager.

Tett på

Slik kjører du gjennom små byer og på smale veier med campingvogn

Går campingturen sydover eller nordover skal man være oppmerksom på små byer med smale veier. Flere steder skiltes det med caravankjøring forbudt. Overhold det, for ellers kan man bli årsak til en del kaos.

Tett på

Slik hekter du campingvognen på bilen

Når man kjører med campingvogn, skal den hektes på bilen før avgang.

Tett på

Hva skal jeg velge? Ny eller brukt bobil

Har man bestemt seg for, at man gjerne vil campe med bobil, og ønsker å kjøpe sin egen bil, melder det neste spørsmålet seg. Skal man kjøpe nytt eller brukt? Flere ting spiller inn i forhold til, hva som taler for den ene eller den andre løsningen. Hvordan og hvor mye vil man campe og hva tillater økonomien?

Tett på

Hva skal jeg velge? Ny eller brukt campingvogn

Har man blitt hektet på å campe i campingvogn, melder det store spørsmålet seg. Skal man kjøpe nytt eller brukt? Flere ting spiller inn i forhold til, hva som taler for den ene eller den andre løsningen. Hvordan og hvor mye vil man campe og hva tillater økonomien?

Klargjøring av vogna

For de flestes vedkommende har kjøretøyet og utstyret vært pakket godt bort i den mørke vintertiden. Våren betyr tid til å pakke ut og gjøre klar til en ny sesong.

Tett på

Forskjellen på campingferie i bobil og campingvogn

Den store forskjellen på bobil og campingvogn er, at alt er samlet under et tak i bobilen. Bil og campingvogn er blitt til en enhet. Det har fordeler, men også ulemper.

Tett på

Campingferie i bobil

Bobiler er biler, der huset er bygd på selve bilens chassis. Bobiler betyr optimal reisefrihet, fordi man har alt, det man skal bruke, lett tilgjengelig. Bobilen er det mobile hjemmet, som man oppholder og transporterer seg i. Det er med overalt.

Tett på

Campingferie i campingvogn

Campingvognen er for mange mennesker grunnbegrepet om camping, men campingvogner kan være et vidt begrep, for de fås i mange forskjellige varianter. Felles for alle campingvogner er, at de hektes på en bil og fungerer som et transportabelt minihjem.

Alt om vinter- og kjøring på glatt føre med campingvogn

Man behøver ikke like vintercamping for å skulle beherske kjøring på glatt føre. Det er alltid en fordel å vite, hvordan man skal reagere, hvis veien blir glatt. Er man rutinert i å kjøre på is og snø, vil det generelt forbedre dine kjøreferdigheter med campingvogn.

Tett på

Alt om varmesystemer til campingferien

Varme i villatelt og teltvogner kan skaffes ved å ta med en gassvarmeovn. Den er effektiv til å skape varme der og da. Men, vær forsiktig med ovnen. Den må ikke dekkes til eller komme i berøring med teltduken.

Sider