: Stoppet oppkjøringspirater | Din Fritid

Stoppet oppkjøringspirater

Sensorer og de som jobber med tilsyn og krimsaker i Statens vegvesen stoppet i sommer pirater som tjente rundt 10 millioner på ulovlig oppkjøring - bare på Notodden. En ny regel var det som skulle til. 

Leder Tor Skilbred og sensorer ved Notodden trafikkstasjon skjønte at noe ulovlig var på gang for et par år siden:
Så å si alle førerprøver var bestilt opp av privatskoler fra hele Sør-Norge, særlig fra Oslo. Kandidatene hadde bakgrunn fra Afrika og Midtøsten, og strykprosenten var på over 70 prosent. 

Livsfarlig

– Vi hadde hele arbeidsdager med kun utenlandske kandidater. Det var mye feil med identitetspapirer, og kandidatene hadde ofte svært mangelfulle kunnskaper om trafikk og hvordan de skulle kjøre bil, sier Skilbred. Han forteller at de i fjor avbrøt 200 førerprøver der kandidatene allerede etter noen minutter viste at de overhodet ikke behersket bilkjøring. Det var kjøring i feil kjøreretning, på gangvei og i høy fart. Noen ganger opplevde sensorene å havne i grøfta.

Samlet informasjon

På Notodden begynte sensorene å jobbe for å finne ut hva som skjedde:
Piratene hadde fått godkjent tidligere trafikkskolebiler som førerprøvevogn og brukte dem til trafikkopplæring i stort omfang. De bestilte oppkjøring for kandidatene, som ble tatt med på en biltur i kjørerutene til sensorene. Det var også gjerne en liten oppvarmingstime på morgenen. Tre av fire kandidater strøk, noe som betydde at piratene kunne ta 4-6000 kroner i betaling for en ny oppkjøringsrunde.

Kontaktet krimseksjonen

Vegvesenets krimseksjon ble koblet inn og arbeidet med å samle inn informasjon ble systematisert. Alle registreringer som ble gjort på Notodden ble ukentlig oversendt krimseksjonen for videre etterretning og analyse.
– Situasjonen på Notodden ble mer og mer uholdbar, sier Jon Molnes, leder av krimseksjonen i Statens vegvesen. Med bakgrunn i informasjonen ble det innledet et samarbeid med politiet som resulterte i en større razzia mot miljøet. Det løste ikke problemet. Fagseksjonen i Vegdirektoratet ble da kontaktet og det ble utarbeidet en ny målrettet regel som skulle hindre at piratene kunne bruke praktisk førerprøve som inntektskilde. Strategien var «ingen penger = ingen pirater».

Ny regel 1. juli

Alt ble mye bedre på Notodden etter at Vegvesenet innførte den nye regelen:
Fra 1. juli i år må alle biler som brukes til praktisk kjøreprøve være knyttet til en godkjent trafikkskole. Kommer det andre biler, skal sensor avvise prøven.
– Etter at den nye regelen kom har alt blitt mye bedre. Ventetida for å få kjøre opp har gått fra rundt 70 dager til 10 dager, og strykprosenten er nesten halvert, opplyser Skilbred.
Han forteller at det tidligere også tidvis var sjukmeldte sensorer på grunn av stort press og livsfarlige kjøreturer.
– Som en sensor sa: Det er deilig å kunne jobbe som sensor igjen og ikke som skadebegrenser.

Kilde: Vegnett.no, nyhetsbrev fra Statens vegvesen

 


Fra venstre: Felix Waltermann, Falke Lundevall og Tor Skilbred.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden