Nye avgiftsregler: Avklaring i grevens tid | Din Fritid
Værmeldingen for avgiftsnivået på norske bobilavgifter har vært preget av stor usikkerhet, men viser midlertidig opphold samtidig som det skimtes tunge skyer i det fjerne.
Nye avgiftsregler

Avklaring i grevens tid

I det skjulte har Norges Caravanbransjeforbund (NCB) vært i dialog med Finansdepartementet for å hindre en «avgiftsbombe» på bobiler. De nye avgiftsreglene (WLTP), som EU har pålagt fra 1. september, kunne gitt enkelte bobiler opp mot 115 000 kr i ekstra avgifter. 

På fredag kom en avklaring fra myndighetene: Omleggingen i engangsavgiften for nye bobiler er utsatt med ett år. Kommende torsdag åpner Caravanmessen, hvor bransjen i løpet av fire hektiske messedager normalt sikrer 20 prosent av sin omsetning. 

Gammel standard

Dermed vil avgiftsnivået i praksis ligge på dagens nivå, både på lagerførte biler og nye 2020-modeller. Rent teknisk er det løst ved at det fremdeles vil være NEDC-målingen som legges til grunn for beregningen av avgiften. NEDC er den gamle målemetoden, som baserer seg på chassis-fabrikkens utslippstall. Om det ikke er oppgitt NEDC-tall på bilens unike «ID-papirer» (COC) skal slagvolum og vekt legges til grunn for beregningen.

Bransjeforbundet

– For caravanbransjen og våre kunder er det en veldig gledelig nyhet at prisen på nye bobiler forblir omtrent uendret i 2020. Bransjen har lenge fryktet at en avgiftsomlegging ville ført til flere hundre prosent prisøkning på kjøretøyene, sier generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm.
Bransjen frykter at det nye beregningsgrunnlaget vil føre til dramatiske prishopp på nye bobiler og omtrent full stopp i salget. 
– Stopp i salget vil i verste fall bety nedleggelse av mange arbeidsplasser rundt om i distriktene - i en allerede sårbar bransje. Det vil nå ikke skje umiddelbart. Engangsavgiftene vil riktignok gå noe opp i 2020, men siden statsbudsjettet ikke er vedtatt ennå er det ikke lett å si noe om hvor stor økningen vil være, sier Geir Holm. 


Geir Holm fra Norges Caravanbransjeforbund kan fornøyd konstatere at avgiftsnivået for bobiler er avklart for det kommende året. Det er spesielt viktig for Caravanmessen, som utgjør omtrent 20 prosent av bransjens omsetning. Men skyer truer i horisonten.

Bakgrunn

WLTP-metoden (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) erstatter den gamle målemetoden, NEDC (New European Driving Cycle). WLTP er utviklet for å gi et mer reelt utslippstall for hver enkelt bilmodell. I praksis betyr dette at utslippstallene på bobiler skal måles på ferdigbygget produkt, etter en nøye beskrevet beregningsmodell. Tidligere har man basert beregningen på chassisprodusentens utslippsverdier, som er langt lavere siden det er uten bobilpåbygget. Et klassisk eksempel kan være at samme bobil får et utslippstall på 176 gram etter NEDC-målingen, mens WLTP-modellen gir 380-420g. Når også vekten legges inn i avgiftskalkulatoren gir de to målemetodene vidt forskjellige resultater: Med NEDC blir resultatet rundt 45 000 kr i avgift, mens WLTP gir en avgift på hele 150 000 til 160 000 kr. Et avgiftssjokk på 115 000 kroner!

Veien videre

Dagens regjering er splittet, men det offisielle standpunktet er at dagens avgiftsnivå generelt ikke skal økes. Den nylige utsettelsen bekrefter dette. 
Fredagens avgjørelse kom i grevens tid: Omtrent 20 prosent av bransjens omsetning foregår på Caravanmessen. Omleggingen til WLTP skjer altså ikke i 2020, men problemet er ikke løst – EU presser på, og endringen er kun utsatt til 2021.
– Den norske caravanbransjen og kundene vil bli rammet veldig hardt dersom WLTP-standarden innføres på samme måte som på personbiler. Målinger viser at det er størst forskjeller på de to standardene på nettopp bobiler. De to målemetodene er så ulike at det vil medføre enorme konsekvenser. Norges Caravanbransjeforbund har forståelse for at også bobiler må betale CO2-avgifter, men vil ha en avgiftsberegning som er rettferdig og ikke tar livet av en hel bransje, avslutter generalsekretær Geir Holm.

Fakta om bobiler og bobileierne:

  • Pr. 31.12.2018 var det registrert 49 667 bobiler i Norge
  • I 2018 ble det registrert 4 166 nye bobiler (førstegangsregistrerte)
  • En bobil kjører i snitt 5 800 km i året (SSB 2017)
  • Bobilen brukes i snitt 6 mnd. i året (april-oktober) (Kantar 2017)
  • Den norske bobilisten har en snittalder på 60+ (Kantar 2017)
  • 4 av 10 bobilister er pensjonister
  • Bobilen er et ferie- og fritidskonsept på lik linje med hytta på fjellet, ved sjøen eller en motorbåt/seilbåt

Kilde Norges Caravanbransjeforbund


De to målestandardene NEDC og WLTP gir uforholdsmessig store utslag i beregningen av avgiften på bobiler i Norge. Nå har bransjen fått et års utsettelse på reglene, og kan bruke tiden til å forhandle videre med myndighetene.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden