Problemer i motorrommet på bobiler:: Vann på gale veier | Din Fritid
Her ser vi rennen som tar opp vann fra frontruten. Den strekker seg ut til hengslene til motorlokket på hver side og har en solid drenering, litt til høyre for midten av bildet. Problemet ligger under de små dekslene over lyktene.
Problemer i motorrommet på bobiler:

Vann på gale veier

At regnvann fra frontruten renner ned i motorrommet på Fiat Ducato er et ganske så kjent problem. Problemet gjelder modellen fra 2006 til 2014. Årsaken og hva det kan forårsake skal vi se på her.

På forrige modell, før 2006,  ble vannet ledet ned på hver side bak gummilisten på oversiden av åpningen til motorrommet. I fjor kom en omfattende oppgradering av modellen vi omtaler her. Da ble problemet omhyggelig løst, forståelig nok. Helintegrerte bobiler er naturlig nok ikke utsatt for dette problemet.

Hvor kommer vannet fra?

Den sentrale delen nedenfor frontruten, har en vannrenne med solid drenering som leder vannet unna motoren under, på en effektiv måte. På hver side av denne hoveddreneringen er det et lite «vannreservoar», du finner det der akselen for vinduspusseren på venstre side kommer opp. Denne lille plastsumpen eller skålen, har en drenering med en åpning på bare fem millimeter. Av egen erfaring ser jeg at om våren, hvis bilen står parkert i nærheten av trær, vil denne skålen fylles av rusk, pollen og frø. Den lille dreneringen tettes og det utvikles et biologisk mangfold. Ved regn, renner det over og ned i motoren. Her ligger hovedårsaken til problemet. På motsatt side er det en tilsvarende skål som også tettes, men her er følgene ikke like store. 


Grobunn for nytt liv! Slik kan det se ut her om våren. Dreneringen er tett.


Her er det renset opp, og vi kan se den beskjedene dreneringen.

Hva skjer nå?

På høyre side i motoren er det et problem. Lagres bilen ute om vinteren kan, under mildvær, vann renne ned på motorens høyre side der registerremmen sitter. Denne er ikke beskyttet godt nok mot vann utenfra, og blir det frost kan remmen ødelegges ved oppstart. Og følgene av at tannremmen ryker er en kjent sak: Motorhavari.  


Oksydering i kontakt til sikringsboks. Kontakten måtte skiftes.

På venstre side i motorrommet sitter elektriske komponenter. Det er en stor sort plastboks med diverse releer og sikringer. Den er egentlig godt tildekket, men over tid kan vann komme inn. Videre, ved siden av boksen, er det to mangepolede kontakter for den elektroniske motorstyringen. Kontaktene har et plastdeksel for direkte vannsprut, men - og her har Fiat-ingeniørene gjort en liten tabbe: Som mekanisk beskyttelse er kablene omviklet med et tekstilbånd. Dette viser seg å ha en suveren egenskap som veke, og fuktighet suges opp under dekslet til kontaktene. Disse oksyderer, og i verste fall, vil de over tid måtte byttes. Det koster atskillige tusen, i følge Petter Mehren Sparre hos RSA Bil på Ski, utenfor Oslo. Der kjenner man problemet. Kontaktene har opptil 60 poler, og tilsvarende mange ledninger som fordeles rundt i motorrommet. 

Hvordan hindre vann i motorrommet?

Tar du av det lille dekslet over hovedlyset på hver side (to skruer), kommer du til denne skålen med den fislete dreneringen. Det beste er å ta slangen ut for rengjøring, men den kan også stakes opp med en fleksibel ledning. Bruk forsiktig litt trykkluft (bensinstasjon) for å se at den er åpen etterpå. Den tas ut ved å trykke den opp, du kommer så vidt til på undersiden uten å ta ut lampen. 


For bedre tilgang, må først de to hvite metalldekselene fjernes. Det er et på hver side av bilen. Når du løsner de to hvite skruene og løfter opp dekselet, trekker du samtidig ut to propper.

Best er det å montere et større avløp, men det er trangt på undersiden, og det må være tett slik at vannet ikke renner ned. Uansett, står bilen ute må du sjekke regelmessig at det ikke tetter seg.

Hva kan gjøres i motorrommet?

På høyre side, under lagring utendørs på vinteren, bør kammeret med registerreima dekkes til. Dette må så fjernes før neste tur, hvis ikke må det festes forsvarlig rundt toppen i denne enden av motoren. 

På venstre side bør det holdes øye med den store releboksen. Ved tegn på vann og oksydering, bør den pakkes inn i plast. Kablene til de før omtalte kontaktene kan pakkes inn i plast. 

Klipp ut plast fra en søppelsekk, vikle det rundt og surr elektrotape rundt. Få det så tett som mulig og før plasten helt opp til kontakten. Det viktigste er å dekke til på oversiden, men ikke legg løs plast i motorrommet, det kan blåse omkring under kjøring og komme bort i bevegelige deler. 

Uansett, det viktigste er å holde dreneringen i de små avløpene åpne, og sjekke tegn på at de nevnte komponentene ikke har blitt utsatt for vann over tid.


Problemsone. Til venstre, boksen med sikringer og releer. Til høyre dekslet over kontaktene til motorstyringen.


Dekslene er tatt av og til høyre ser vi kablene som har en tekstil som beskyttelse.


Her er kablene pakket inn i plast slik man har gjort noen ganger hos RSA Bil. Men de bruker plast fra søppelsekker, det ser bedre ut. Ta gjerne av dekslene og se etter spor av fuktighet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden