Statsbudsjettet 2021:: - Starten på en avgiftsbølge på bil? | Din Fritid
Biler står for 70 prosent av alle hverdagsreiser, og blir for tiden i endra større grad enn vanlig også benyttet til feriereiser. Økte offentlige avgifter er uheldig, mener NAF. Illustrasjonsfoto Tore Afdal.
Statsbudsjettet 2021:

- Starten på en avgiftsbølge på bil?

– Forslaget til statsbudsjett 2021 betyr at det blir dyrere å kjøpe bil og dyrere å eie bil. NAF mener dette går i feil retning. Bilen er vårt viktigste transportmiddel og en del av klimaløsningen, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.


- Budsjettet betyr at det blir dyrere å kjøpe bil og dyrere å eie bil. NAF mener dette går i feil retning. Bilen er vårt viktigste transportmiddel og en del av klimaløsningen, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Med forslaget til statsbudsjett planlegger regjeringen å øke avgiftene på ladbare hybrider med 800 millioner kroner. I tillegg vil de øke klimaavgiften på nye biler 3,5 prosent, slik at selv de reneste bensin- og dieselbilene blir dyrere.

NAF advarer

Over 70 prosent av alle hverdagsreiser skjer med bil, og bilen er det desidert viktigste transportmiddelet for å frakte folk og varer rundt i landet vårt.

– Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene framover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå er starten på en større avgiftsbølge på bil, som vi advarer mot, sier NAF-sjefen.

Nyere biler er tryggere

NAF mener det er viktig at bilavgiftene ikke øker, slik at folk kan ha råd kjøpe seg en miljøvennlig og trafikksikker bil. Samtidig sier fagetatene fornyelse av bilparken er ett av de viktigste virkemidlene for fortsatt nedgang i trafikkdød og alvorlig skade.

– Alle forslag som handler om å gjøre bilen dyrere å kjøpe og eie bidrar i feil retning for å få trygge og miljøvennlige biler på veiene. Politikerne ønsker å gå over fra å bruke gulrot til pisk i det grønne skiftet. Det er ikke veien å gå for å få med seg folk, sier Skjøstad.

– Dagens bilavgiftspolitikk har fungert. Utslippsmål fra bilparken, som egentlig skulle vært oppnådd i 2020, ble nådd allerede i 2017 fordi politikerne la om avgiftssystemet. Vi ønsker ikke å se dette snu nå, sier Skjøstad i NAF.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden