Sommerferien 2020 i Norge:: Mange opplever økt bompengeregning | Din Fritid
Sommerferien 2020 i Norge:

Mange opplever økt bompengeregning

I år har mange vært på bilferie, og det merkes når bompengeregningen dukker opp i nettbanken. - Tre av fire venter høyere bompengeregning etter sommerferien. Det er omtrent samme andel som sier de har vært på bilferie i år, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Tallene er hentet fra en fersk befolkningsundersøkelse utført av Norstat for medlemsorganisasjonen NAF. Undersøkelsen kartlegger folks inntrykk etter årets norgesferie, og viser at mange nå venter på en lite hyggelig bompengeregning.

To av fem (41 prosent) mener regningen vil bli opptil 500 kroner høyere enn vanlig, 16 prosent tror regningen blir opptil 750 kroner høyere. I tillegg beregner 17 prosent at bilferien har kostet mer enn 1000 kroner i bompenger på toppen av det de betaler på en vanlig måned. Når 74 prosent i samme undersøkelse svarer at de har brukt bil på årets norgesferie, er det klart at de aller fleste har passert én eller flere bomstasjoner på bilferien.

Misnøye med bomregningen 

– Avhengig av hvor man har reist kan bompengeregningen bli høy selv på noen korte ferieuker, sier Ryste. – Bare i år skal bilistene ut med over 14 milliarder kroner i bompenger. Veier er et felles gode, men det er den enkelte som betaler ved passering. Trygge veier av god standard burde være en selvfølge, uten at folk må telle på knappene på om de skal bruke bilen, sier hun.

At det er viktig for folk med lave bompenger, kommer frem i samme undersøkelse. Hele 52 prosent svarer at lave eller ingen bompenger er viktig når de er på bilferie. Kun 18 prosent mener at det ikke er viktig. Tilsvarende svarer om lag én av tre (34 %) at de er misfornøyd med bompengenivået etter ferien. Dette er det spørsmålet der høyest andel svarer at de ikke er fornøyd. På områder som overnatting, veimat, rasteplasser og ladestasjoner for elbil, er det under 10 prosent som oppgir at de er misfornøyde, så her skiller bompengespørsmålet seg ut.

NAF ønsker veibygging uten bompenger

– Mange kjenner allerede på at bompenger er en kilde til frustrasjon i hverdagen, en ekstra utgift de ikke slipper fra. Utfordringen med å finansiere veibygging på denne måten, i stedet for over felles budsjetter, er at regningen oppleves ekstra tøff for de som allerede har minst, påpeker Ryste.

Dette er resultatene fra en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF, 6.-13.august, 1000 respondenter:

Har du brukt bil som fremkomstmiddel på årets sommerferie?

 

Ja

74 %

Nei

15 %

Ikke relevant

11 %

 

Kommer din bompengeregning til å bli høyere enn vanlig etter bilferien?

TOTAL

Ja, opptil 250 kr høyere

17 %

Ja, opptil 500 kr høyere

24 %

Ja, opptil 750 kr høyere

16 %

Ja, mer enn 1000 kr høyere

17 %

Nei

26 %

TOTAL

100 %

 

Hvor viktig er lave/ingen bompenger for deg når du er på bilferie?

TOTAL

1 Svært lite viktig

6 %

2

12 %

3

25 %

4

24 %

5 Svært viktig

28 %

Vet ikke/ikke relevant

5 %

TOTAL

100 %

 

Hvor fornøyd har du vært med lave/ingen bompenger på din bilferie i Norge i år?

TOTAL

1 Svært misfornøyd

15 %

2

19 %

3

26 %

4

16 %

5 Svært fornøyd

10 %

Vet ikke

14 %

TOTAL

100 %

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden