Statsbudsjettet 2021:: Trippel smell for bilistene i Solbergs siste budsjett | Din Fritid
Statsbudsjettet 2021:

Trippel smell for bilistene i Solbergs siste budsjett

Det blir dyrere å kjøpe og bruke bil, bompengene stiger til nye rekorder og veivedlikeholdet går for tregt. - Med økende nedbør mangler landet viktig klimasikring av veinettet. I stedet får vi en avgifts-smell til alle bilister, også elbilistene, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Forfallet på veiene vil øke med dette budsjettet. Hoveddelen av vedlikeholdsmidlene går til å hente opp etterslepet på tunellsikring. Regjeringen leverer heller ikke den satsningen på fylkesveiene som er nødvendig, og legger seg langt under det nivået Stortinget vedtok i juni i år.

– Mer nedbør og ekstremvær truer sikkerheten på veiene, og det haster med å sikre veinettet mot skred og ras. Nå må det bli vanlige veiers tur. Stortinget har bedt om en milliard i året til fylkesveiene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet må finne friske midler når de skal behandle budsjettet, sier Skjøstad.

Skal forfallet fjernes på fylkesveiene koster det over 70 milliarder kroner.

– Det trengs en betydelig større pott for å hjelpe fylkene med dette. Hvis fylkene ikke klarer å utbedre vei-forfallet, mener vi staten må ta over ansvaret for disse veiene, sier Skjøstad.

Bompengene vokser til 15,1 milliarder

Regjeringen vil bruke om lag 1 milliard på å nedbetale bompengegjeld i bompengeprosjekter utenfor byområdene. Likevel ligger det an til bompengerekord i 2022. Regjeringen stiller til disposisjon 15,1 milliarder kroner i bompenger i 2022. Det er en økning fra i 2021, hvor tilsvarende tall er 14,4 milliarder kroner.

– Bompenger treffer hardest de som har minst fra før. Dagens ordning er slik at det nesten ikke bygges vei uten bompenger. Det er en utvikling vi advarer mot. Senterpartiet har lovet å kutte i bompengene, så her er våre forventninger høye, sier Skjøstad.

Øker bilavgiftene på alle fronter

Regjeringen foreslår å øke avgifter for alle bilister:

  • Regjeringen vil at pumpeprisen for bensin øker med 41 øre og 47 øre for diesel.

  • Alle ladbare hybrider blir dyrere

  • Trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) på elbil økes til full sats, tilsvarende en økning på 876 kroner per år.

  • Fritaket for omregistreringsavgift på elbiler fjernes, den blir opp til 6 681 kroner for de aller nyeste bruktbilene.

– Økningene i CO2-avgifter og andre bilavgifter vil slå hardt ut for alle bileiere. Med innføring av både trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift på brukte elbiler, tar regjeringen også grep som vil ramme mange av de som nå vurderer brukt elbil som sin neste bil.

– Bruktmarkedet for elbiler er i startfasen, og dette utgjør en kraftig smell for de som vurderer elbil. Fire av fem bilkjøpere kjøper brukt, da er en avgift på opp mot 7000 kroner sure penger, sier Skjøstad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden