NAF: Drivstoffpriser: Nok er nok! | Din Fritid
NAF: Drivstoffpriser

Nok er nok!

NAF går sterkt ut og mener at myndighetene må ta grep i forhold til at drivstoffprisene nå snart er oppe i 30 kroner literen, og dermed rammer vanlige folk som er avhenge av bilen i hverdagen.

Bensin- og dieselprisene stiger kraftig. Flere steder må man nå ut med over 25 kroner literen.  Kraftkrise i Europa og et marked ute av balanse forsterker prisveksten. Ryste mener det trengs kraftig lut.  

– Staten må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av statlige virkemidler. Avgiftene må kraftig ned, sier Ryste i NAF.   

NAF merker at rekordprisene på drivstoff opprører mange mennesker.  

Avgiftene må ned

– Vi får mange henvendelser fra NAF-medlemmer som rammes av de høye drivstoffprisene. Mange er opprørte og mener avgiftene til staten nå må settes ned for å dempe prispresset, forteller Ryste.  

En liter drivstoff består av både veibruksavgift, moms og CO2-avgift. Dette er faktorer regjeringen styrer. Med en dieselpris på 25 kroner vil 40 prosent være avgifter.  

– Dette kan og må regjeringen nå gjøre noe med, sier Ryste.

Staten må hjelpe husholdningene

Regjeringens egne anslag for petroleumsvirksomheten viser en forventet inntekt til staten på 277 milliarder. Nye beregninger viser nå at inntektene til staten kan bli seks ganger så høye. 

Ryste mener det er rett og rimelig av staten kompenserer for urimelige prisutslag, slik situasjonen nå har blitt: 

– Staten tar inn store inntekter fra olje og gass, samtidig som avgiftsnivået på drivstoff er svært høyt. Vi kan ikke sitte stille å se på det som skjer nå. Regjeringen må hjelpe husholdningene. Det mest effektive virkemiddelet på kort sikt er å sette ned avgiftene kraftig, sier hun. 

Ekstraregning på 6 000

En bilist som kjører 12 000 km per år, med gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,65 liter per mil, får nå en årlig ekstraregning på over 6 000,- med dagens drivstoffpriser på 25 kroner literen sammenlignet med hvordan situasjonen var for kort tid siden, da prisen lå på 17 kroner literen. Det er en økning på 47 prosent.   

– Denne utviklingen kan ikke fortsette. Vi er ekstra bekymret for at økte drivstoffutgifter kommer på toppen av økte strømpriser og en generell prisvekst ellers i samfunnet, sier Ryste.

Må holde avgifts-løftene

– Nå er tiden inne for å ta politisk styring, følge opp løftene fra Hurdalsplattformen og kutte i avgiftene som rammer vanlige folk, sier Ryste.   

I Hurdalsplattformen, som regjeringspartiene Ap og Sp ble enige om etter valget, står det svart på hvitt at regjeringen skal «Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter.»  

Ryste viser til at de samlede avgiftene til staten tvert imot økte med 30 øre per liter ved nyttår. - NAF forventer at regjeringen holde løftet fra Hurdal, og senker avgiftene, sier Ryste. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden