Caravanmessen 2022: Nedgang i besøket | Din Fritid
Caravanmessen 2022

Nedgang i besøket

Årets besøkstall på Caravanmessen ble 9 112. I fjor var det 10 951 registrerte besøkende, som den gang var tidenes laveste besøk, i år ble det altså enda færre.

– Vi syntes det er svært trist at ikke flere velger å komme til denne store møteplassen, forteller arrangør Konrad Sel.

Arrangøren peker på dagens vanskelige og uforutsigbare økonomiske situasjon som en sannsynlig årsak til det rekordlave besøket. Din Fritid var utstiller på messen, og vi hadde meget bra besøk på vår stand og godt salg av nye abonnement. 

Messen var noe mindre i areal enn tidligere år, da A og B-hallen ikke var i bruk. Det var ikke nødvendigvis noen ulempe da flere utstillere hadde færre utstilte enheter, blant annet på grunn av leveringsutfordringer. Totalt sett opplevde vi messen som mer intim enn tidligere, og standene var minst like forseggjorte som tidligere. I tillegg hadde arrangøren flere gratis miniseminarer om mange ulike temaer. Vi kommer med en fyldig messerapport i magasinet Din Fritid, utgave 7-22 (i slutten på oktober).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden