Trafikksikkerhet: Lovlig mobilbruk: Lovlig mobilbruk | Din Fritid
Det er under ingen omstendigheter lov å holde en mobiltelefon med hendene når man kjører. Selv ikke om man står i kø eller har rødt lys. Foto: NAF
Trafikksikkerhet: Lovlig mobilbruk

Lovlig mobilbruk

Du kan selvsagt legge vekk mobiltelefonen helt når du kjører bil, da er du sikret å unngå bot. Men det er fullt mulig å ha lovlig hjelp av din smarte telefon også når du kjører, bare du er klar over reglene.

La oss ta konsekvensen først: Bryter du forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon når du kjører bil, kan du få bot på 9700 kroner og tre prikker i førerkortet. Dette er en rekordhøy bot, og den har møtt mye motstand. Men den debatten skal vi ikke ta her, i stedet vil vi hjelpe deg med å unngå å bryte loven:

Plassering under kjøring

For lovlig mobilbruk, har du først to muligheter for plassering av selve telefonen:

  1. Koble mobiltelefonen din til et håndfritt system og legg den til side på et trygt sted, eller sett den i en mobilholder.
  2. Plasser telefonen i en mobilholder. Denne bør være «forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig», som det står beskrevet i forskriften om bruk av mobiltelefon i bil. Du kan selvsagt gjerne koble telefonen til et håndfri-system OG sette den i en mobilholder. Da får du flest muligheter.

Et unntak fra kravene til plassering er om holderen er en integrert del av kjøretøyets orginal-innredning.

Kjøring

Vær klar over at sjåfører i utgangspunktet ikke kan bruke mobiltelefon under kjøring. Det er utgangspunktet. Men så er det noen unntak som gjelder.

1. Når telefonen er plassert i en egen lovlig plassert mobilholder, kan du gjøre disse begrensede operasjonene på skjermen:

  • Taste inn telefonnummer
  • Starte eller avslutte telefonsamtaler

Det er ikke lov å gjøre noen andre operasjoner på selve telefonen.

Om telefonen ikke er plassert i en godkjent holder, har du overhodet ikke lov til å røre skjermen, og det gjelder uten unntak.

2. Håndfri-system: Bruker du såkalt handsfree (håndfri) eller stemmestyring uten at telefonen er montert i egen mobilholder, kan du starte eller avslutte samtaler så lenge du ikke berører telefonens skjerm.

Bruker du headset eller propp i øret med knapp for å besvare samtaler, kan du også ta imot samtaler via dette systemet, også når telefonen ikke står i holder. 

Generelt forbud

Du kan ikke bruke telefonen på noen måte som innebærer at du holder telefonen i hånden. Du har heller ikke lov til å taste noe som helst på telefonen når den ikke står i mobilholderen. Uansett hvor eller hvordan telefonen er plassert, er det ikke lov til å skrive SMS, sjekke Facebook eller surfe når du kjører bil, selv om mobiltelefonen er plassert forskriftsmessig eller er tilkoblet et håndfri-system.


Skal du bruke mobiltelefon mens du kjører anbefales det en mobilholder som er plassert i nærheten av førers synsvinkel. Koble også gjerne til trådløst.

Navigasjon

Mange bruker mobiltelefonens navigasjonssystem når de kjører bil. Det er i seg selv ikke ulovlig, men forutsetter at du ikke aktivt går inn og betjener funksjoner ved å trykke på mobiltelefonen underveis. Husk derfor å legge inn destinasjonen før du vrir om nøkkelen. Trenger du å betjene navigasjonshjelpen underveis, må du kjøre til siden og stoppe bilen først. Husk at dette også gjelder selv om mobilen er montert i en holder.

Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og spille av lydfiler, står det ordrett i forskriften. Det betyr i praksis at du kan benytte mobilen som kilde til musikk, radio og podcast. Og det gjelder uansett om du hører gjennom bilens anlegg, hodetelefoner eller telefonens innebygde høyttaler.

Når du skal spille av lydfiler, må telefonen være tilkoblet håndfri-systemet i bilen, og du må kunne skifte sanger og kanaler ved hjelp av knapper på rattet, i dashbordet, på hodetelefonene eller ved stemmestyring.

Bruk av touchskjerm

Mange nye biler har store touchskjermer der du kan styre funksjoner i bilen og også koble til mobiltelefonen. Det er ulovlig å bruke touchskjermen i bilen på en måte som gjør at du tar oppmerksomheten vekk fra kjøringen og skaper trafikkfarlige situasjoner. Bruk av touchskjermen er ikke omfattet av forskriften om håndholdt mobiltelefon, men reguleres av den alminnelige aktsomhetsnormen i vegtrafikklovens § 3, opplyser NAF på sine hjemmesider. De anbefaler at du som sjåfør så langt som mulig unngår å bruke touchskjermen under kjøring: Unngå å betjene navigasjon, varme i bilen, musikk og telefon på touchskjermen underveis. Sett i stedet på navigasjon, temperatur, musikk, podkast og lignende før du kjører av gårde, anbefaler NAF. De kommer med en siste oppfordring: Husk at selv om det er lov å taste inn telefonnummer og starte en samtale fra en mobiltelefon som står forskriftsmessig i egen holder, så kan dette ta oppmerksomhet fra kjøringen og skape trafikkfarlige situasjoner.

Passasjer

Og husk, har du med deg en passasjer vil vi anbefale at du overlater all styring av underholdning, navigasjon og betjening av samtaler til vedkommende. Da kan du som fører konsentrere deg om den viktige sjåførjobben.

Ser rødt

Mange lurer på om du kan bruke håndholdt mobiltelefon ved rødt lys eller når du står stille i kø? Det var lenge uklart om forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon også gjelder når bilen har stoppet på rødt lys eller står stille i kø. Dette spørsmålet ble avklart i en dom i Høyesterett i oktober 2020, forteller NAF. Da slo Høyesterett fast at stans ved rødt lys og i kø regnes som kjøring etter forskriften, og da gjelder også forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon, forteller NAF på sine hjemmesider.

Loven

Hele lovteksten finner du på lovdata.no: https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1309.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden