Viktig påminnelse:: Vær opp­merk­som når du kjører bil | Din Fritid
Det å ferdes i trafikken krever all vår oppmerksomhet minner Statens vegvesen oss om.
Viktig påminnelse:

Vær opp­merk­som når du kjører bil

26. september markeres EDWARD-dagen over hele Europa – en dag der ingenskal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til en ekstra oppmerksom start på høstferien!

– Når du sitter bak rattet, er det viktig at du har oppmerksomheten rettet mot trafikken, og hele sanseapparatet med deg. Vi kan ikke skru av tankene, men hva om vi alle sammen bruker bilturene i høstferien på å øve på å «bare» kjøre bil når vi kjører bil, oppfordrer Rita Aarvold i Statens vegvesen. 
EDWARD (European Day Without A Road Death), ble lansert av politiets europeiske nettverk (TISPOL) i 2016, og markeres i en rekke land med arrangementer og aktiviteter. 

Mobilbruk er toppen av isfjellet

Hele 3 av 10 dødsulykker i trafikken skjer på grunn av uoppmerksomhet, viser tall fra Statens vegvesens ulykkesanalyser. Både det du gjør, ser, hører, føler og tenker, kan ta oppmerksomheten din bort fra selve kjøringen. 

– Det holder ikke bare å ha blikket på veien og hendene på rattet - hodet må også være med. Mental uoppmerksomhet kan påvirke reaksjonsevnen din, og øke ulykkesrisikoen. Det er lett å tenke at mobilen har skylda i uoppmerksomheten, men mobilbruk er bare en liten del av et langt mer sammensatt problem, sier Aarvold. 

Ofte er det ikke én enkelt årsak til at en ulykke skjer - ei heller kun én form for uoppmerksomhet. Det er summen av alt vi fordeler oppmerksomheten vår på, som kan skape livsfarlige situasjoner. 

– Håndfri mobil er vel og bra, men heller ikke det er risikofritt. Vi heier litt ekstra på de som klarer å legge bort mobilen helt, og bestemme seg for å være helt til stede i kjøresituasjonen. Det krever øvelse, men vi vet at du kan klare det, sier Aarvold. 

Avhengig av hverandre i trafikken

– Vi er mange som skal samarbeide på veien, både bilister og syklister, gående og sparkesyklende. I dette samspillet ligger det et enormt ansvar hos hver enkelt, et ansvar for at både du og de du møter kommer trygt fram, sier Aarvold. 
EDWARD-dagen er en påminnelse om dette ansvaret. For å nå målet om ingen drepte og hardt skadde på veiene, må trafikantene samarbeide og være til stede i trafikksituasjonen. 

– Vi mennesker er ikke roboter, og vår oppmerksomhet er ikke utømmelig. Velger du, bevisst eller ubevisst, å bruke oppmerksomheten din på noe annet enn bilkjøring, velger du faktisk bort bilkjøringen. Hjelp hverandre å huske på hvor viktig det er å legge bort alt annet, og øv deg på å være til stede med både øyne, ører, hode og hender, sier Aarvold. 

Statens vegvesen takker for at du har hodet med deg og alle sanser rettet mot trafikken – takk for oppmerksomheten. 

Mer info? Se mer om oppmerksomhet i trafikken på Facebook (ekstern lenke, åpnes i separat vindu).

Tenk, gjør, kjør! Ni tips til bilturen: 

 • Bestem deg for å være oppmerksom – øv deg på å «bare» kjøre bil når du kjører
 • Ha det du trenger under kjøreturen lett tilgjengelig
 • Sørg for at barna har det de trenger for en behagelig kjøretur
 • Sørg for å spise før dere kjører. Ingen er tjent med en biltur med lavt blodsukker 
 • Er dere flere i bilen, så hjelp hverandre
 • Legg bort telefonen. Koble den til bluetooth-anlegget før du kjører. Sett den eventuelt i «ikke forstyrr»-modus, eller bruk «Hold»-appen – en app som belønner dem som ikke rører mobilen under kjøring
 • Still inn riktig radiokanal eller musikkliste
 • Still inn GPS-en med riktig adresse
 • Ta pauser underveis

 

Fakta om uoppmerksomhet i trafikken

 • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015, (TØI 1535/2016). Totalt 160 ulykker
  • Internasjnale studier viser en tilsvarende andel, og fastslår at uoppmerksomhet er en årsaksfaktor i 20-30 prosent av alle ulykker 
 • Forekomst av kognitiv uoppmerksomhet under kjøring, er vanskelig å anslå. En undersøkelse beregner kognitiv uoppmerksomhet (dagdrømmer, tanker, bekymringer) til 11 prosent av samlet kjøretid, på bakgrunn av intervju med førere like etter kjøreturen. Det betyr at sjåføren kan ha kjørt «hodeløs» i hele 7 minutter av en times kjøring (TØI, 2018).
 • Blikket bort fra veien gir aller størst risiko
 • 2 sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge man kan ta blikket bort sammenhengende før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. 
  • Med blikket brt i kun 2 sekunder, kan du ha tilbakelagt en lang strekning i «blinde». 
   • Kjører du i 80 km/t og ser bort fra veien i kun 2 sekunder, har du kjørt godt over 40 meter (44,44). 
   • Ser du bort i 4 sekunder har du tilbakelagt hele 89 meter. 
   • På bare noen sekunder kan du nærmest ha kjørt over en fotballbane – i blinde. 
 • Viktige årsaker til uoppmerksomhet i trafikken er blant annet: 
  • Bli frstyrret av passasjerer
  • Betjene radi og musikk 
  • Spise g drikke
  • Barbere g sminke seg
  • Bruke kart g andre navigasjonssystemer
  • Bruke mobil 
  • Tanker, følelser, dagdrømmer
 • Mobilen utgjør en alvorlig risiko, og var skyld i mellom to til fire prosent av alle dødsulykkene i perioden 2011-2015 (TØI 1535/2016)
  • Når vi spør, svarer rundt halvparten at de bruker telefn under kjøring:
   • 52 prosent av mennene
   • 42 prosent av kvinnene

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden