Vekt på tilhenger: Overvekt? | Din Fritid
Vekt på tilhenger

Overvekt?

Vi har fått et spørsmål fra en leser som vi antar gjelder flere. Hvor tung henger kan du ha bak din bobil med BE-førerkort?

«Hei, jeg er i ferd med å kjøpe meg en brukt bybobil, fra en forhandler. Dette vil bli min eneste bil, og jeg ønsker derfor å ha mulighet til å kjøre med tilhenger på denne. Og da helst stor (og tung) tilhenger. Jeg vil blant annet ha muligheten til å flytte min fastliggervogn. Bobilen er registrert med totalvekt inntil 3500 kg, og kan kjøres på B og BE-førerkort. I vognkortet er tilhengervekten oppgitt til 2000 kg. Jeg har gått inn på vegvesenets tilhengerkalkulator og der får min kone med B-førerkort ikke godkjent når vi legger inn registreringsnumrene til bobilen og en henger på 1400 kg. Jeg har BE-førerkort og får tommel opp for samme kombinasjonen. Men kan dette siste virkelig stemme, totalvekten for fullastet bobil og henger blir jo 4900 kg? Jeg trodde 4250 kg totalt var en vektgrense for alle typer B-førerkort»

Vi har fått hjelp til svar fra seniorrådgiver Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen:

«Kravene i forhold til henger vil være ulik ut fra hvilke førerrettigheter føreren har. Jeg viser derfor til begge variantene under:

Førerkortklasse B

Førerkortforskriften § 3-5 første ledd nr. 1 til 4:

Førerrett i klasse B gjelder for:

  1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
  2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
  3. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3 500 kg.
  4. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250 kg og vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.

Første ledd nr. 1 er hovedregelen for klasse B og betyr at man kan kjøre personbil med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg. Deretter kommer hengerkravene under. Enten kan man etter nr. 2 kjøre med en tilhenger i tillegg på maksimalt 750 kg eller etter nr. 3 kjøre med en tyngre tilhenger så lenge samlet tillatt totalvekt på bil og henger til sammen ikke overstiger 3 500 kg. Nr. 3 er den såkalte campingvognregelen.

Derfor stemmer det i hovedsak at dersom man følger § 3-5 første ledd nr. 2, kan maksimal totalvekt bli 4 250 kg, men tilhengeren kan fortsatt ikke veie mer enn 750 kg.

Nr. 4 krever at man har kode 96 i tillegg i førerkortet, så den går jeg ikke nærmere inn på her.

Det er uansett viktig å sjekke vognkortet hvor tungt bilen/bobilen i seg selv kan trekke, i tilfelle det er noen begrensninger der.

Førerkortklasse BE

Førerkortforskriften § 3-11 første ledd:

Førerrett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattesav § 3-5 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg. Om kjøretøyet tillater for eksempel en 3500 kg tung henger, betyr det at totalvekten på vogntoget med BE-førerkort går opp til 7000 kg.

Med klasse BE, så kan man trekke tyngre tilhenger. Her står det at tilhengerens tillatte totalvekt er høyst 3 500 kg, men igjen må man sjekke hvor tungt kjøretøyet kan trekke. Når man legger inn førerkortklasse BE i tilhengerkalkulatoren, er det ikke så rart å få til svar at man kan trekke aktuell tilhenger, selv om samlet totalvekt ble over 4 250 kg, da den teoretiske vogntog-grensen er 7000 kg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 
Finnes i utgave: 

På forsiden