Drivstoffpriser: Følg med, det lønner seg! | Din Fritid
Drivstoffpriser

Følg med, det lønner seg!

Det viser seg at drivstoffprisene økes sjeldnere enn før, og at det er stor forskjell mellom den høyeste og laveste prisen i løpet av uken. Om du planlegger fylling av tanken, kan du faktisk spare 300 kroner på en 60-liters tank!

Konkurransetilsynet har nå kartlagt prismønsteret i det norske drivstoffmarkedet, fra oktober 2023 til og med mars 2024. Den viser en endring i hvor ofte prisen på bensin og diesel blir satt opp i uken. Der det før var vanlig med to til tre prisoppganger i uken, ser det nå ut til at prisen blir satt opp én til to ganger i uken. Prisoppgang kan skje på alle dager i uken. Det vanligste er en kombinasjon av prisoppgang mandag eller tirsdag og fredag i uker med to prisoppganger, og onsdag i uker med én prisoppgang.

 

– Kartleggingen viser at det kan gå alt fra 2-7 dager mellom hver gang prisene blir satt opp. Alle dager kan være en dag for prisløft, selv om fredag er den dagen prisene oftest blir satt opp, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet.

 

Andre funn fra kartleggingen er at prisøkningene skjer senere på dagen enn tidligere, og at det varierer mer når de ulike kjedene setter opp prisene på sine stasjoner. Endringene kan tyde på at det har blitt vanskeligere for kjedene å gjennomføre nasjonale prisløft. Det kan i tilfelle være bra for oss forbrukere.

 

Det er også større forskjell mellom høyeste og laveste pris i løpet av uken. I perioden som kartleggingen er gjort, viser det seg at det vanligste er at det er rundt fem kroner i forskjell mellom høyeste og laveste pris. Dersom du fyller 60 liter, kan du fort spare opptil 300 kroner ved å fylle når det er billigst.

 

– Det er store lokale forskjeller. Jo større forskjell mellom topp og bunn, desto sterkere er den lokale konkurransen. Det kan faktisk variere fra 0-6 kroner. Dette betyr at det er mye penger å spare ved å fylle på rett tid og sted. Om mange nok kunder i et område er prisbevisste, kan det bidra til sterkere konkurranse, fordi da lønner det seg å være billigst, forklarer Bjugn.

 

Bilistene bør følge med på hva som er et lavt og høyt prisnivå. Dette vil variere over tid på grunn av svingninger i innkjøpspriser, og mellom områder på grunn av ulik konkurranse og transportkostnader. Det lønner seg å fylle der og når det er billigst, også når tanken ikke er tom. Med sjeldnere prisoppganger vil prisene være på et relativt sett lavt nivå oftere enn tidligere, men mest mulig penger sparer man dersom man klarer å fylle formiddagen på dagen det er prisoppgang.

 

Kjeder med bare ubemannede stasjoner setter som regel prisene opp senest på dagen, og ubemannede stasjoner har typisk lavere pumpepris enn bemannede. Mindre kjeder som ikke følger prismønsteret, finnes flere og flere steder og bidrar ofte til bedre konkurranse der de er. Det kan ofte lønne seg over tid å fylle hos dem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden