Konkurransetilsynet om drivstoffpriser: Penger å spare! | Din Fritid
Konkurransetilsynet om drivstoffpriser

Penger å spare!

Når justerer drivstoffselskapene prisene? Et nytt mønster er i ferd med å etablere seg, mener Konkurransetilsynet. 

Prisøkninger på bensin og diesel skjer alle ukedager, men har det siste året oftest funnet sted tirsdager og fredager. Dermed har prisene ofte vært lavest tirsdag og fredag morgen før kl 10. Det viser Konkurransetilsynets siste kartlegging av prismønsteret for drivstoff. Prisene kan variere mye, og drivstoffkunder kan spare penger ved å følge med på prisbildet i sitt nærområde.

 Konkurransetilsynet har nå kartlagt prismønsteret for drivstoff fra oktober i fjor til september i år. Kartleggingen viser blant annet at drivstoffselskapene som hovedregel har satt opp prisen på bensin og diesel to ganger i uken, noen ganger tre. Prisøkningene har skjedd på ulike ukedager, men tirsdag og fredag har vært de vanligste dagene. Det går oftest tre dager mellom prisøkninger, noen ganger to eller fire.

– Vi har det siste året sett rekordhøye drivstoffpriser. Det kan imidlertid være mye penger å spare dersom man følger med på prisbildet lokalt. Passerer man en bensinstasjon og ser at prisene plutselig har blitt flere kroner høyere, er det greit å vite at neste prisøkning mest sannsynlig vil skje om tre dager. Prisen er på det laveste rett før prisøkningen, og det er derfor lurt å fylle tanken rett før drivstoffaktørene setter opp prisene, sier nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet Marita Skjæveland.

Norske drivstoffpriser styres blant annet av oljeprisen og internasjonale forhold, men konkurranse mellom de ulike kjedene på nasjonalt og lokalt nivå har også mye å si for hvor mye vi bilister må betale. Prisløftene skjer over hele landet samme dag, men ikke på alle stasjoner på samme tidspunkt.

– Når prisløft skjer på hverdager øker de første bensinstasjonene som regel prisene klokken 10, i helgene skjer det enda tidligere. Prisene er på det laveste rett før prisøkningen på disse stasjonene, men også etterpå vil en kunne finne lave priser på de stasjonene som venter noen timer med å øke sine priser. I disse timene kan det være mye å spare ved å velge stasjoner med lavest priser, sier økonom Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet.

Drivstoffaktørene følger nøye med på hverandres priser lokalt. Når noen stasjoner setter ned prisen følger de andre stasjonene i nærheten som hovedregel etter relativt raskt. Hvor god konkurransen er lokalt, er avgjørende for hvor mye prisene reduseres mellom prisøkningene.

Drivstoff er en stor utgiftspost for mange norske husholdninger, men det er mulig å spare penger ved å være prisbevisst. Prisene varierer gjerne opp mot 3-5 kroner på mange stasjoner.

– Det er utfordrende for bilister å vite når prisene er på sitt laveste. Samtidig er det penger å spare ved å følge med på bensinstasjonenes prismaster lokalt. Dann deg et inntrykk av hva som er et lavt prisnivå i ditt lokalområde og unngå å fylle på pristoppene. Dersom flest mulig av oss unngår å fylle tanken når prisene er på det høyeste, vil det også bidra til bedre konkurranse mellom drivstoffaktørene ved at det blir mer lønnsomt for de enkelte stasjonene å tilby lavere priser, sier Stig Torje Bjugn.

De ubetjente stasjonene er ofte de som øker prisene sist på dager med prisløft. I en del markeder finnes det også mindre kjeder som ikke følger prissyklusene. Disse bidrar til hardere konkurranse og lavere priser der de er til stede.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden