: Storbritannia: Overnatting i naturen | Din Fritid

Storbritannia: Overnatting i naturen

Storbritannia er et deilig ferieland for campere, med både kultur og natur i overflod. Når det er snakk om overnatting i naturen er det noen regler for Skottland, og andre for England og Wales.

I Skottland er det tillatt å overnatte to-tre netter på samme sted, når det bare er snakk om noen få personer.

Skottland har en slags ”allemannsrett”

I Skottland er det tillatt å overnatte to-tre netter på samme sted, når det bare er snakk om noen få personer. Man skal utvise hensynsfullhet, så vel over for naturen som de stedlige beboerne. Slå ikke leir i nærheten av gårder og hus, uten å ha fått grunneierens tillatelse til det. Camper aldri på dyrkede arealer.

Selv om det ikke er direkte forbudt å gjøre opp ild, så er det absolutt tilrådelig å unngå bål og annen åpen ild, da der kan være stor risiko for at det går galt, spesielt i tørre perioder.

Man må ikke forstyrre viltet, finn en plass der det ikke er dyr som sjeneres av overnattingen.

Og endelig, forlat området uten å etterlate spor av avfall, ta med deg all søppel. Vis hensyn til naturen og de lokale beboerne i området.

England og Wales er mer restriktive

Det er ikke tillatt å overnatte uten grunneierens tillatelse, også utenfor bebodde områder. Man skal benytte campingplassene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden