: Gassutstyr – sjekk propanholderen | Din Fritid

Gassutstyr – sjekk propanholderen

Er det lenge siden du har vært i campingvogna eller bobilen? Da er det kanskje en ide å gå igjennom propanbeholderen og sjekke den for lekkasjer og slitte slanger og pakninger.

– Mange propanuhell skyldes gammelt og slitt utstyr, derfor er det viktig at du sjekker alt propanutstyret i god tid før sesongen begynner, sier fagsjef i Norsk Caravan Club, Atle Hofseth. I 2009 rapporterte brannvesenet om 43 branner i campingvogner og fortelt.
– Årsakene av dette kan være så mangt, sier Hofseth og legger til, dette viser dessuten at norske campingbrukere er flinke med brannsikkerheten. 43 tilfeller er lavt med tanke på at det var 92 550 campingvogner på norske veier i 2009, understreker Hofseth.

Norsk Caravan Club med sine 26 000 medlemmer er Norges største interesseorganisasjon for campinginteresserte, og sikkerheten tas seriøst. – Vi arrangerer kurs for våre medlemmer og understreker hvor viktig preventive tiltak er for å forhindre brann og spredning på campingplassen. En sak vi ønsker at myndighetene skal ta tak i, er et påbud av gassalarmer i campingvogner og bobiler, samt en standard på en minimum avstand på fire meter mellom vognene på campingplassen. Alt dette vil bidra til å øke sikkerheten på campingplassen, forteller Hofseth.
– Jeg har sett hva en brann kan gjøre med en campingvogn, og det er veldig uhyggelig!

Sjekk av gass og utstyr

De fleste av Norsk Caravan Club`s avdelinger har årlig gratis «vårsjekk» av vogner og bobiler for medlemmer. Disse vår sjekkene foregår stort sett på biltilsynets stasjoner. Her sjekkes også gassinnretningen i vogner og bobiler. Man sjekker anlegget med trykk og kan da avdekke eventuelle lekkasjer. Finner man avvik blir dette påpekt og man anbefaler å utbedre dette hos autoriserte verksteder. (forhandlere av vogner/bobiler som har verksted). Gasslangene blir også kontrollert. Disse har en anbefalt levetid på max 4 år (dato er preget inn i gasslangene). Slangen kontrolleres enkelt ved at man sjekker årstall på gasslangen, er den eldre enn 4 år bør den skiftes ut. Gasslangen koster ca 200 kroner – det er en rimelig forsikring, sier Hofseth. Et annet viktig grep er «knekktesten». Knekktesten går ut på å «knekke» gasslangen og se om det dukker opp noen sprekker i slangen. Finner du noen sprekker som bildet på siden foran illustrerer, bør den skiftes.

Et viktig grep er «knekktesten». Knekktesten går ut på å «knekke» gasslangen. Finner du noen sprekker som på bildet på siden foran, bør den skiftes, sier fagsjef i Norsk Caravan Club, Atle Hofset Foto: Norsk Caravan Club

Bedre sikkerhet med enkle grep

Faglærer i gassteknikk på Teknologisk institutt, Norsk Gassenter, Johan B. Langfeldt, har selv opplevd at nordmenn av og til slurver med utstyret.
– Jeg husker spesielt én episode hvor jeg hjalp en gammel venn med å skifte propanutstyret på hytta. Da jeg kikket på slangen – som var både sprukken og porøs, spurte jeg når han hadde skiftet slange sist. Svaret var at det hadde han ikke gjort siden hytta var ny – og det var 17 år siden, sier Langfeldt. Selv foretrekker han noe annet enn de tradisjonelle oransje gummislangene.
– Ved å skifte ut gummislangen med et fleksibelt metallisk rør med skrukoblinger i endene, har man ved et enkelt grep oppgradert propananlegget sitt og gjort det tryggere sier han. Samtidig bør man også investere i en ny regulator samtidig med slangen, kostnaden er minimal når man tenker på de verdier den beskytter.

Det er ikke bare koblinger og slanger som bør sjekkes. I følge Langfeldt, bør man helst kjøpe eller benytte regulatorer som er merket slik at en lett kan se hvilket trykk regulatoren leverer.
– Se gjerne at det er angitt kapasitet som regulatoren har. Det vil også stå på merkelappen på regulatoren, påpeker Langfeldt.
– Enkelte regulatorer «klirrer» litt når man rister på dem, det er slik det skal være. Det er på disse lagt inn en liten kule som har en viktig funksjon. Om slangen rives, eller revner, så vil denne kulen fungere som en overstrømsventil d.v.s den vil tette utløpet slik at ikke gass strømmer uhindret ut. Teknologisk Institutt Norsk Gassenter har også flere kurs for montering av gassanlegg i campingvogner og bobiler.

Trygt

Salgssjef i AGA, Morten Roness, er enig.
– Selv om propan er trygt å bruke, må man alltid sørge for at utstyret holder god standard. Uansett hvor du bruker propan, er det viktig å følge propanvettreglene, påpeker Roness.
– For våre medlemmer i Norsk Caravan Club er det også viktig at gassen er tilgjengelig over hele landet og at det utstyret man kjøper er fylt på korrekt måte. Vi anbefaler dessuten alle våre medlemmer til å ta en titt på utstyret sitt før sesongen, her har vi et fint samarbeid med AGA hvor vi blant annet går igjennom gassrørene i vognen, og det er gratis for våre medlemmer, avslutter Hofseth.

Fakta om propan

• Propan har et kokepunkt på – 42°C og er tyngre enn luft.
• Eksplosjonsområde i luft er 2,1-9,5 vol %.
• Energiinnhold 12,8 kWh per kilo.
• Forholdsregler ved gasslukt eller registrert lekkasje:
• Steng gasstilførselen (ved gassflasken)
• Ta av regulatoren
• Stopp bruk av alle tennkilder (sigaretter, åpen ild, elektrisk verktøy etc.)
• Luft grundig ved å åpne vinduer og dører
• Vurder evakuering av område (varmepåvirket flaske, avstand 300 meter)

Kilde: AGA’s Kvalitetsledelsessystem og Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden