: Utlandet: Lær deg de europeiske trafikkreglene | Din Fritid

Utlandet: Lær deg de europeiske trafikkreglene

Hvert år reiser tusenvis av nordmenn med kjøretøy til andre land i Europa. Stort sett er trafikkreglene internasjonale, men det finnes unntak det kan være lurt å få med seg. For eksempel når det gjelder promillegrenser, miljøsoner og veiavgifter. Om du ikke er klar over disse, kan du få drøye bøter.

Stort sett er trafikkreglene internasjonale, men det finnes unntak det kan være lurt å få med seg

Laveste promillegrense 0,0

EU har gjennomført et betydelig arbeid for å harmonisere trafikkregler for Europa, og anbefaler nå promillegrense 0,2 for alle kjørende. Promillegrensene kryper nedover år for år. I noen land har yrkessjåfører og unge lavere promillegrenser. Vi skal her ta for oss de viktigste skillene.

Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn har innført 0,0-grense for alkohol under bilkjøring. Norge, Sverige, Estland, Slovenia og Polen har 0,2. Litauen er eneste land som har promillegrense 0,4, men 0,2 for yrkessjåfører og unge.

Promillegrense 0,5 - med unntak

Den mest vanlige promillegrense er 0,5. Der finner vi hovedtyngden av europeiske land: Belgia, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike (0,2 for yrkessjåfører), Hellas (0,2 grense for kommersielle kjøretøyer, motorsykler og førerkort ferskere enn to år), Hviterussland (som har 0,0 grense for yrkessjåfører), Irland, Island, Italia, Kroatia (som har 0,0 for bilførere under 24 år eller kjøretøyvekt over 3,5 tonn), Kypros, Latvia (0,2 om førerkortet er ferskere enn 2 år), Luxembourg (0,2 for førerkort mindre enn 2 år), Makedonia (0,0 for yrkessjåfører), Nederland (0,2 for moped, alder under 24 år eller ferskere førerkort enn 5 år), Portugal, Serbia (0,0 for yrkessjåfører) Slovenia (0,0 for yrkessjåfører), Spania (0,3 for kjøretøyer med mer enn 8 seter, yrkessjåfører og førerkort ferskere enn 2 år), Sveits,Tyrkia (0,0 for yrkessjåfører), Tyskland (0,0 for førere under 21 år, buss eller taxisjåfører) og Østerrike (0,1 for førerkort ferskere enn 2 år). Tre land har promillegrense 0,8: Lichtenstein, Malta og Storbritannia. I flere land regnes bobiler og campingvognekvipasjer som yrkesskjøretøy uansett vekt, og er dermed underlagt de strengeste promillegrensene.

Pass på alkoholnivået, ta gjerne en test – og for all del: Ta rede på reglene i det landet du befinner deg!

Alkomålere i Frankrike

Frankrike krever alkomålere i alle kjøretøy etter 1. juli 2012. Tiltaket inngår i Frankrikes satsing for rusfri trafikk, og gjelder også for tilreisende. Det er likevel grunn til å rope litt varsko. Billige alkomålere angir sjelden riktig alkoholkonsentrasjon. Dette er ikke fritakelsesgrunn hvis man skulle havne i en skikkelig fransk politikontroll hvor de langt sikrere – og enormt mye dyrere – alkoholevidenserne brukes.

Tiltakene med alkomålere og alkolås i Frankrike er i samsvar med EUs 4. Road Safety Action Programme, og skal være en forløper til alkolås i alle kjøretøy. EU-parlamentet vedtok i fjor høst en resolusjon som ber EU-kommisjonen i 2013 legge fram utkast til direktiv for alkolås i kommersielle kjøretøy. Når og hvis dette vedtas, vil det også omfatte storparten av bobiler 50 og campingvognekvipasjer innen EUEØS- omådet, herunder også Norge.

De tyske miljøsonene – såkalte “Umweltzonen” – krever en spesiell oblat som denne, som utstedes av det tyske ”biltilsynet” DEKRA. De koster 5 Euro, og det kan bli utrolig mye dyrere om du kjører uten!

Miljøsoner i Tyskland

En lang rekke tyske byer har innført såkalte miljøsoner ”Umweltsonen”.I disse må kjøretøy være utstyrt med spesielle oblater for å kunne kjøre. Oblatene kommer i fargene grønt, gult og rødt, og skilter langs veiene forteller hvilke oblater som gjelder i vedkommende sone. Fargekodene angir den enkelte bils utslipp, med grønn som best og rød som dårligst. I praksis vil ingen biler eldre enn 1997 få utstedt oblat overhodet, og dermed i praksis ha kjøreforbud i miljøsonene. Oblater utstedes for 5 Euro av det tyske «biltilsynet» DEKRA, på basis av vognkortspesifikasjoner. DEKRA finnes i de fleste byer og tettsteder i Tyskland.

Bompenger og vignetter

De fleste europeiske land, utenom Tyskland, Sverige og Danmark, har bomavgifter for motorveier. I land som Østerrike, Sveits, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia må det betales veiavgifter i form av en vignett som klebes på innsiden av frontruten. Disse avleses med jevne mellomrom av spesielle kamerasystemer som henger over motorveiene, og bøtene for manglende vignetter er mange steder drakoniske. De korteste gjelder for 10 dager (NB) og opp til et halvt år (Sveits, Slovenia) med priser deretter. Frankrike har med jevne mellomrom bomstasjoner. Italia og Kroatia har et system hvor det trekkes billett ved innkjøring på motorvei, og denne betales ved avkjørsel.

Det er dette alle vil unngå: Alvorlige ulykker på grunn av for høy fart, for høy promille, feilvurderinger av sjåfører eller annet. Men de forskjellige europeiske landene har ulike regler for å greie sine mål når det gjelder trafikksikkerhet.

Andre spesialiteter

De fleste land, unntatt Sverige, har forbud mot håndholdt, noen også mot handsfree, mobiltelefon. Sveits har absolutt forbud mot GPS som kan angi fotobokser, med inndragning og kraftig bot som ris bak speilet. Feilparkering kan noen steder medføre låsbare ”sko”på bilhjulene. Disse er ikke helt enkelt å få fjernet i sene kveldstimer, selv om bøtene blir betalt.

Som sagt, følges trafikkreglene så blir det en god og hyggelig sommerreise i Europa. Hvis du bommer på dette, så kan bøtene bli ubehagelig store og ødelegge feriestemningen for lang tid!

Les mer om Miljøsoner i Tyskland her

Les mer om trafikkreglene i Frankrike her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden