: Alt om gass til campingferien | Din Fritid

Alt om gass til campingferien

Gass er en av de viktigste energikildene, når man camper, da det som regel anvendes til varme, matlaging, kjøleskap og grill. Det er derfor klokt å sette seg inn i gass og gassforbruk, før man legger ut på tur!


Det er en god ide å sette seg inn i gass og gassforbruk, før man drar av gårde på campingtur.

Gassforbruk

Hvor mye gass, som brukes på turen avhenger av flere ting: Hvor kaldt er det ute? Hvilken temperatur ønsker man innendørs? Er det andre energikilder enn gass, for eksempel elektrisk gulvvarme? Kan varmeren også kjøres på strøm, og har du tilgang til det? Hvor ofte lages det mat? Går kjøleskapet på gass eller strøm? Det beste er å teste gassforbruket på kortere turer først. På den måten finner man stille og rolig ut hvor mye gass man skal ha med på tur. Forbruket er gjennomsnittlig cirka 150 gram per time, men det er med mange forbehold.

Flere typer gassflasker

Det er et vell av gassflasker å velge blant. Både hva angår størrelse og vekt. De forholdsvis nye lettvekts gassflaskene har den fordelen, at de veier mindre og er gjennomsiktige, så man lettere kan se, hvor mye gass som er igjen. Stålflasker kan man veie i fylt og tømt tilstand, så vet man cirka, når de er tomme – og ellers finner man ut av det, når apparatene i bobilen eller vognen ikke virker lenger. Lettvektsflaskene fås som 5, 6, 10 og 13 kilos flasker. Stålflasker fås fra 2 til 11 kilo.


Gass er den viktigste energikilden når man camper. Den benyttes til varme, matlaging, kjøleskap og kanskje også grill?

Gass er ikke ufarlig

Gassflaskene skal stå oppreist og helst i gasskassen. Ta aldri gass med inn i vognen. Gassen går i rør og slanger ut til de forskjellige apparatene i vognen. Det er viktig, at man respekterer dette utstyret og behandler det forsiktig. Det må høyst være to 11-kilos gassflasker i en campingvogn eller bobil. Gassinstallasjoner er for fagfolk. Begynn aldri selv å justere eller reparere systemet. Alt gassutstyr skal være godkjent. Respekter alle advarselsmerker på utstyret. Vær omhyggelig ved flaskeskift. Sjekk installasjonen jevnlig. Kan man lukte gass, så steng alle apparater og hovedbryteren. Det må ikke brukes igjen, før det er kontrollert av en autorisert forhandler. På landets gass- og hos campingforhandlere kan man få mer informasjon om gass.


Slik monterer du gassflasken

Montering av gassflaske

Det finnes flere forskjellige monteringssystemer fra skruventil til klikkventil. (Ikke å forveksle med mellomtrykkregulatorens skruventil). Gassflasker til campingvogn og bobil monteres oftest ved å sette på regulatoren på gassflasken. Det gjøres på følgende måte: Press den sorte bunnringen oppover. Sett regulatoren på flaskeventilen. Den sorte bunnringen presses ned, til det høres et klikk. Klikket er viktig, for det betyr, at gassen kan komme ut av flasken. Vend vippearmen på regulatoren fra lukket til åpen.


Slik avmonterer du gassflasken

Avmontering av gassflaske

Steng gassen Klikk den sorte bunnringen opp, og ta regulatoren av flasken. Husk å sette flaskehetten på gassflasken. Regulatoren kan påsettes en ny fylt flaske.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden