: Løper risiko uten kasko | Din Fritid

Løper risiko uten kasko

De fleste bobileiere kaskoforsikrer doningen, men blant campingvogneierne er det mer varierende.


Anbefaler kasko

– Jeg blir stadig vekk forundret over at folk investerer i en campingvogn til flere hundre tusen, men ønsker ikke bruke noen tusenlapper i året på en kaskoforsikring.
Salgssjef Bjørn Ove Slind i Gjensidige Stjørdal Brannkasse kjenner tematikken godt. På kontor-PC’en i Kjøpmannsgata i Nord-Trøndelags største by har han god oversikt over hva som rører seg i landet på fritidssektoren. Stadig oftere dukker det opp kunder som ønsker å forsikre både bobil og campingvogn, men fortsatt velger mange ikke å tegne forsikring på campingvogna.
– Senest etter Landsskytterstevnet i Oppdal nå i august fikk vi inn tilfeller hvor campingvogner var blåst overende og ødelagt i den sterke vinden som oppsto. Uten forsikring kunne vi ikke hjelpe dem, forteller han.
For å ta det skjematiske først. En campingvogn har gjennom personbilforsikringen ansvarsforsikring. Det vil si at ved en eventuell skade eieren påfører andre, er man dekket opp. Derfor er campingvognforsikring ikke en lovpålagt ordning.
Problemet er skade på egen vogn. Ved naturskade, slik som i Oppdal under landsskytterstevnet, eller ved flom, ras eller storm, risikerer eieren at vognen må repareres for egen regning eller kondemneres uten at eieren får erstatning.
Delkasko eller minikasko dekker kun opp brann, tyveri, berging og glasskade, men ikke naturskade.
– Jeg vil si at eieren gjør et aktivt valg ved ikke å kaskoforsikre campingvognen, sier Slind.

Bjørn Ove Slind i Gjensidige anbefaler campingvogneiere å tegne kaskoforsikring. Foto: Frank Skaufel

Smertegrensen varierer

Gjensidige er en av de største aktørene innen forsikring av campingvogner og bobiler og har ca. en tredjedel av markedet. Slind & co har møtt mange fortvilte campingvogneiere, som har mistet ferieboligen i forbindelse med uvær.
– Campingvogner holder seg godt i pris, men er svært utsatte under ekstreme værforhold. Ved uhell forårsaket av uvær, ras og flom må man kjøpe en ny vogn og betale kostnadene selv, hvis ikke vognen er kaskoforsikret. Det kan bli dyrt. En kaskoforsikring burde være obligatorisk for alle eiere som bruker vognen aktivt, sier han.
Alder og tilstand på campingvognen er variabler som avgjør hvor attraktivt det er å betale for en kaskoforsikring.
– Smertegrensen for hvor mye du kan tape er individuelt for hver enkelt kunde. Noen kaskoforsikrer vogner ned til 20 000- 30 000 kroner, mens andre dropper kasko når vognen er verdt 100 000 kroner eller mindre. Vurderingen for hvor mye en kan tape må hver enkelt gjøre, men nyere vogner bør kaskoforsikres, sier Slind.
Han oppfordrer også campingvogneierne til å sørge for at alt av utstyr nedtegnes i forsikringsdokumentene.
– Ved inngåelse av en forsikringsavtale er det viktig å spesifisere tilbygg, fortelt, markise, solcelleanlegg og annet fastmontert utstyr som tilhører campingvognen eller bobilen. Da er man sikret at alt er forsikret hvis uhellet er ute.

Mosaikkbrikker

Hvor mye det koster å forsikre en campingvogn, varierer avhengigi av mange faktorer. Bosted, alder, verdi og bruksområde er noen av mosaikkbrikkene som bestemmer premien. For de fleste havner man mellom 3000 og 4000 kroner i årlig forsikringspremie for en campingvogn. Velger man en utvidet forsikring, må ytterligere 800 til 1500 kroner påregnes.
En bobil koster omtrent det samme å forsikre som en personbil. Også her er verdi og alder med på å bestemme premiesummen, det samme gjelder bonus, egenandel og kjørelengde. Nye bobileiere som kjøper forsikring for første gang, har oftest en personbil fra før. Derfor starter man gjerne med 50 prosents bonus på bobilen. Har man kjørt skadefritt i mange år, kan selskapene være fleksible og innrømme høyere startbonus.
– De aller fleste bobileiere tegner kaskoforsikring, men her er verdiene som oftest større enn for en campingvogn.
Skadestatistikken viser at bobilførere og campingvogneiere ikke utmerker seg negativt.
– Vi har ikke belegg for å si at bobilførere og campingvogneiere er mer involvert i skadeoppgjør enn for eksempel førere av personbiler. Det virker som om de er flinkere til å avpasse farten og kjører fornuftig, sier Slind.

Gassvarsler

Gjensidige er opptatt av forebyggende arbeid for å begrense skadeomfanget. En røykvarsler i campingvogn og bobil bør være like vanlig tilbehør som et pulverapparat. I tillegg er gassanlegg et stadig tilbakevendende tema.
– En feil ved gassanlegg kan gi fatale følger. Jeg oppfordrer alle til å sjekke gassanlegget jevnlig, og at koblinger og gasslanger skiftes regelmessig. En gassalarm er en billig investering som kan berge liv, sier Slind.

Under Landsskytterstevnet i Oppdal i august 2013, blåste hele arenaen og de tilliggende campingplassene ned. Flere campingvogneiere som ble rammet hadde ikke kaskoforsikring, og måtte dekke tapet selv. Foto: Frank Skaufel

Rabattordninger

Ved å samle ulike forsikringer i ett selskap innrømmes en fordelsrabatt. Et tips for alle er årlig å sjekke prisen på sine forsikringer hos andre selskap. I dag kan man skifte forsikringsselskap hele året, men ha alltid de gamle forsikringsdokumentene tilgjengelig når du forhandler med nye selskap slik at avtalene er sammenlignbare. Mange ivrige forsikringsselgere kan for eksempel øke egenandelen for å få ned premien. Du som kunde må vurdere om det er ønskelig.
Mange er medlemmer i Norsk Caravan Club og Norsk Bobilforening. Foreningene har egne forsikringsordninger for sine medlemmer. Disse kan være fordelaktige. Andre er via jobben medlemmer av fagforeninger, som også tilbyr gunstige forsikringsordninger. Er man en god forsikringskunde med lite skader og en sikker betaler, er forsikringsselskapene svært interesserte i å få deg som kunde. Det bør utnyttes i en forhandlingssituasjon.
Husk likevel at pris ikke bør være eneste argument for å skifte forsikringsselskap. Innholdet i forsikringen og oppfølging i skadesituasjon betyr mer enn et par hundrelapper i sparte kostnader. Skjulte avgifter som fakturagebyr må også tas med i beregningen.

Ulike løsøregrenser

Forsikringsselskapene opererer med ulike satser for hvor mye løsøre som dekkes. Gjensidige dekker 10 000 mens Norsk Caravan Clubs forsikring har en beløpsgrense på inntil 15 000 kroner.
Dette høres mye ut, men det er det ikke. Vi drar med oss utrolig mange og kostbare gjenstander på tur, og vi kan risikere å sitte igjen med svarteper hvis uhellet er ute eller hvis noen foretar et innbrudd i campingvognen eller bobilen.
Et ektepar reiser gjerne med en laptop eller to, men i bagasjen finnes stadig oftere et nettbrett, fotoutstyr som kamera og filmkamera og et par mobiltelefoner. GPS og ryggekamera montert med sugekopp er ekstrautstyr som finnes i stadig flere bobiler. Ellers har de fleste en TV påmontert i det rullende feriehjemmet, mens DVD- og CD-plater, bøker og annen underholdning finnes lett tilgjengelig. Har man fortelt, bør verdigjenstander låses inne i bobil eller campingvogn når man forlater stedet.
Er barn eller barnebarn med på turen, kan verdier for en spillkonsoll og/eller et nettbrett eller to ekstra påplusses. I tillegg kommer andre utgifter som hygiene- og sminkeartikler, klær og mat. Som vi skjønner holder ikke summen for løsøre lenge når limiten er 10 000- eller
15 000 kroner.
- Alt av løsøre er dekket i forsikringen, men gjelder inntil en bestemt grense. Vi anbefaler å tegne verdisaksforsikring på de dyreste gjenstandene. Da er man sikret hvis uhellet er ute. En annen mulighet er å tegne utvidet forsikring, som hos Gjensidige heter plussforsikring. Da er man forsikret for ytterligere 40 000 kroner for løsøre, men man kan utvide den ytterligere til 100 000 kroner. Mange har også utvidet innboforsikring hjemme og reiseforsikring, og de kan også dekke noen av skadene. Det er viktig å sjekke opp hvordan man er forsikret før man tegner nye forsikringer, sier Bjørn Ove Slind i Gjensidige.

Trenger ikke safe
Slind oppfordrer alle til å låse verdifullt løsøre inne i bobil og campingvogn når man forlater stedet. Safe er ikke et krav fra forsikringsselskapets side.
– Jeg ville ikke gått fra verdifullt utstyr i et fortelt, hvor tilgangen er enkel hvis noen ønsker å bryte seg inn. Vi har ikke andre krav enn at løsøre skal være innlåst i bobil, campingvogn eller i et avlåst spikertelt, sier han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

På forsiden