: Bensin- og dieselprisene fortsetter å øke | Din Fritid

Bensin- og dieselprisene fortsetter å øke

I august økte snittprisene på bensin og diesel igjen. Bilistene måtte ut med i snitt 22,92 kroner per liter bensin og 21,28 kroner for diesel. – Nå blir det igjen dyrere å fylle tanken. Tiden er overmoden for å kutte avgiftene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. 

Samtidig som prisene øker, går salget av drivstoff ned. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en nedgang på 6,2 prosent i salget av drivstoff i august sammenliknet med august i fjor. Flere elbiler i bilparken kan være med å forklare nedgangen. NAF mener utviklingen viser at det er riktig å kutte avgiftene på bensin og diesel nå.

– Med flere elbiler på veiene går utslippene ned, og da er det ingen grunn til å straffe bilistene som fremdeles kjører bensin- og dieselbiler med høye avgifter, sier Handagard.

Ap og Sp har lovet avgiftskutt

Hun oppfordrer regjeringen til å følge opp løftet fra Hurdalsplattformen om lavere avgift på bensin og diesel i statsbudsjettet som legges frem fredag 6. oktober. Svenskene har tatt konsekvensen av at folks økonomi er presset og regjeringen der vil kutte avgiftene på bensin- og diesel i det svenske statsbudsjettet. Et lignende avgiftskutt på bensin og diesel vil komme om lag 2 millioner norske eiere av diesel- og bensinbiler til gode.

– De høye drivstoffprisene legger kraftig press på folks allerede pressede økonomi. Rundt 10 kroner av utsalgsprisen er avgifter, så det er rom for kutt som monner, sier Handagard. Salgstallene for elbil støtter dette synet. Selv om antallet nye biler solgt i år er lavere enn i fjor, er andelen elbiler i nybilsalget rekordhøyt med hele 87 prosent av nybilmarkedet i september.

– Folk tar signalet om å bytte til elbiler, men det er langt fra alle som har mulighet til det nå, med renter som skyter i været og høy prisstigning, sier Handagard.

Kamp om klimaavgift

Når regjeringen skal bli enige med SV om budsjettet, blir det fort en kamp om hvor høyt avgiftene på bensin og diesel skal settes av klimahensyn. Siden salget av spesielt bensin har gått tilbake på ett år, er behovet for å skru opp avgiftene for å kutte utslipp ikke til stede, mener NAF.

– Spesielt folk i distriktene er avhengig av bilen, og avgiftskutt på bensin og diesel vil være et viktig signal om at man tar folks hverdags-bekymringer på alvor. Når salget av drivstoff går ned, betyr det at politikerne kan komme i mål med utslippskuttene uten å skru opp avgiftene, sier Handagard.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden