: Er bobilferie miljøvennlig? | Din Fritid

Er bobilferie miljøvennlig?

Ferie med bobil er mye mer skånsomt mot miljøet enn både cruiseferie, chartertur til Syden, storbyferie og motorbåtferie langs Norskekysten. - Bobiler er ikke transportmidler, men et feriekonsept som må få en egen avgiftsklasse, mener Norges Caravanbransjeforbund.

På oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har Østfoldforskning utarbeidet klimaregnskap knyttet til bruk av bobil, og sammenlignet dette med alternative ferie- og fritidsformer.

Resultatene i caravanbransjens klimarapport viser det åpenbare: Cruiseferien er «verstingen» og fjellturen til fots er snillest mot miljøet. Men rapporten slår også fast at ferie med bobil er mer miljøvennlig enn både chartertur til Syden, storbyferie og ferie langs Norskekysten med motorbåt.

 


- Bobilen kommer godt ut som feriekonsept sammenliknet med både cruise-, charter-, storby- og motorbåtferie når vi ser på klimagassutslippene knyttet til feriekonseptene, sier Mona Nilsen i uavhengige Østfoldforskning.

 

Ikke et transportmiddel

– Caravanbransjen har lenge vært veldig nysgjerrig på hvordan bobilen kommer ut i en slik miljørapport. Resultatene er omtrent som forventet. Bobilen forurenser når den kun vurderes som et kjøretøy, men vurdert som et ferie- og fritidskonsept blir bobilen et veldig mye bedre alternativ enn andre sammenlignbare ferieformer. Nå vil vi jobbe opp mot politikerne for å skape en forståelse for at bobilen ikke er et transportmiddel, men et ferie- og fritidskonsept, sier generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm.

– Bobilen brukes ikke som transportmiddel til jobben. Den brukes ikke til å kjøre barna i barnehagen eller på trening. Bobilen er og blir et ferie- og fritidskonsept på lik linje med fritidsbåter. Bobilen må derfor avgiftsbelegges med dette som utgangspunkt. Hvorfor skal bobiler beskattes mye tøffere enn fritidsbåter, når sistnevnte forurenser mer og det finnes adskillig flere motorbåter enn bobiler i Norge, spør generalsekretæren retorisk.

 


Geir Holm er generalsekretær i Norges Caravabransjeforbund, og er fornøyd med at bransjen bidrar til å spre fakta om caravanbrukerne til politikere og andre myndighetspersoner.

Ville reist på Sydentur

– Vi vet også fra undersøkelse gjort av Kantar TNS i 2016 at bobilfolket sier de ville reist med fly til Syden dersom de ikke hadde hatt bobil. Det betyr at de ville forurenset mer om de valgte bort bobilen, sier Holm.

Venstre har flere ganger i forbindelse med forslag til statsbudsjett, senest i fjor høst, foreslått å fjerne de fordelene bobiler har med hensyn til engangsavgift. Bobilbransjen er redd for at en slik endring vil rasere en hel bransje som i stor grad er bygget på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

– Dette er et forslag som vil ryste bobil-Norge. En liknende avgiftsendring i Danmark raserte hele caravanbransjen. Vi snakker i stor grad om små familieeide bedrifter med lokal sysselsetting som kan forsvinne i Norge, sier Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund.


Forsiden på rapporten: Med hytta på tur - hvor miljøvennlig er det?

 

Fakta om undersøkelsen:

 • Utført av Østfoldforskning som har 23 forskere med spisskompetanse på miljødokumentasjon og innovasjon.
 • Østfoldforskning fikk i oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund å finne ut hvor store klimagassutslipp aktivitetene i en bobil medfører sammenlignet med andre ferieformer.
 • Det er tatt utgangspunkt i en ukes ferie bestående av transport, overnatting, mat, og aktiviteter.
 • Forskerne tok utgangspunkt i vanene til bobilenes største forbruksgruppe, nemlig par i 60-årene. 
 • Miljøstiftelsen Zero er blant aktørene i referansegruppen.

 

Hovedfunn i undersøkelsen:

 • En bobilferie har litt større klimagassutslipp enn en tur til hytte ved sjøen. Mesteparten av utslippet er knyttet til kjøring med bobilen.
 • Til sammen gir én uke med bobilferie et utslipp på rett i underkant av 300 kg CO2 per person. Det er mye mindre enn det en typisk storbyferie gir.
 • For en storbyferie er transporten det aller viktigste, på grunn av flyreisen, men det er også betydelige klimagassutslipp knyttet til overnatting. Det skyldes at hoteller i storbyer ofte har høy energibruk per overnattingsdøgn, og at energikilden i de respektive landene har høye klimagassutslipp.
 • En båtferie langs norskekysten bidrar til enda litt større klimagassutslipp enn en storbyferie. Det er avhengig av hvor mye man kjører båten, men her er brukt rimelige antakelser om kjørelengde, om enn med en båt av en viss størrelse.
 • Den ferieformen som bidrar til suverent mest klimagassutslipp, er cruiseferie. Det gir ni ganger så store utslipp som nestemann på lista: charterferie til Syden.

 

Fakta om Norges Caravanbransjeforbund (NCB):

 • NCB har pr. i dag 145 medlemmer (bedrifter). 
 • 102 av disse er caravanforhandlere.
 • 43 medlemmer er leverandører, importører, produsenter, agenter og grossister.
 • I 2016 omsatte bransjeforbundets medlemmer for rundt 7,5 milliarder NOK.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden