Samferdselsdepartementet: Billigere bygging av tunneler | Din Fritid
Tunnelen under Boknafjorden, vil sjå slik ut når han står klar. Foto: Norconsult/Statens vegvesen
Samferdselsdepartementet

Billigere bygging av tunneler

Flere el-biler kan gjøre bygging av tunneller billigere på grunn av utslippsreduksjoner.

– Regjeringen har ambisiøse klimamål. Vi jobber for at alle nye biler som blir solgt i 2025 er nullutslippsfrie. Med de utslippsredusksjonene det vil gi, kan Statens vegvesen kutte 300 millioner kroner i utbygging av ventilasjonsanlegget i den nye Rogfast-tunnelen. En mer miljøvennlig hverdag harmange uventede og positive ringvirkninger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen gikk igjennom kostnadene i prosjektet E39 Rogfast i Rogaland i fjor. Rogfast skal bli verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Gjennomgangen har også vært igjennom en ekstern kvalitetssikring.

– Med mindre utslipp fra biler, trenger vi mindre ventilasjon enn tidligere. Jeg vil understreke at selv om det blir mindre ventilasjon, går ikke det ut over brannsikkerheten i Rogfast. Det er spesielt viktig for en så lang tunnel. Samtidig håper vi at reduksjonen i utslipp fra bilene kan føre til kutt i andre tunneler i fremtiden, sier samferdselsministeren.

Rogfast klar til bygging

– Rogfast er et av de største samferdselsprosjektene i Norge. Det binder sammen Stavanger-området med haugalandet, gir en større bo- og arbeidsmarkedsregion og reduserer reisetiden mellom Stavanger og Bergen kraftig. Det er viktig å gjennomføre prosjektet, men vi skal samtidig passe på at kostnadene er under kontroll. Det er de nå, etter en god gjennomgang av Statens vegvesen, sier Hareide.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden