NAF: Trafikksikkerhet: Vilt­påkjørsler | Din Fritid
Ryddet sideterreng og godt vedlikeholdte veier kan redusere risikoen for at et møte med hjortevilt får et alvorlig utfall.
NAF: Trafikksikkerhet

Vilt­påkjørsler

De fleste viltpåkjørsler skjer om høsten, og dette er en stor bekymring for folk i Distrikts-Norge. – Bedre vedlikehold og rydding av sideterreng er viktige tiltak som vil øke trafikksikkerheten, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

På landsbasis oppgir 20 prosent at de er bekymret for å møte vilt. Men i de mest spredtbygde områdene i landet er det hele 62 prosent som oppgir at de er bekymret for å møte på vilt langs veiene. Jo mindre sentralt folk bor, jo høyere er bekymringen, viser NAFs Trafikantbarometer 2021.

– Politikerne må ta folks bekymring på alvor og øke vedlikeholdet av veiene. Dette inkluderer å rydde sideterreng og sikre krysningspunkter for vilt, sier Ryste.

Risikoen er høy hele året, og størst på høsten

Tall fra SSB viser at det er om høsten det blir påkjørt flest elg, hjort og rådyr her i landet. I fjor ble 7 700 hjortevilt påkjørt og drept på norske veier. Og det er på europa- riks- og fylkesveiene det skjer flest slike ulykker.

– Smale, svingete veier og tett skog er faktorer som gjør det vanskeligere å stoppe dersom elgen kommer. Vi ser at i fylker som Innlandet og Møre og Romsdal, der det både er mye dårlig vei og mye vilt, er det flere som er bekymret, sier Ryste.

Dette skal du gjøre ved viltulykke:

  • Ta på refleksvest og sikre skadestedet
  • Ring politiet på 02800. (Ved personskade ring også 113)
  • Bruk merkebånd og marker stedet dyret forlot veien
  • Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden
  • Avliv aldri større dyr. Den avgjørelsen tas av viltnemnda eller politiet

Om undersøkelsen  

NAFs Trafikantbarometer 2021 publiseres høsten 2021, og er en landsrepresentativ undersøkelse utført av Kantar på vegne av NAF i perioden januar-februar 2021. Mer enn 4000 personer har svart på spørsmålene i det som er den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns hverdagsreiser og holdninger til transport, miljø og klima. Dette er femte utgave av Trafikantbarometeret.


I tabellen brukes SSBs sentralitetsindeks for å sortere norske kommuner etter hvor sentrale de er. Indeksen er en standard basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Gruppe 1 dekker blant annet Oslo, Bærum, Lillestrøm og andre kommuner like utenfor Oslo. Gruppe 2 dekker en rekke andre store byer i Norge, som Bergen, Trondheim og Stavanger samt østlandsbyer som Drammen, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Gruppe 5 og 6 dekker kommuner som Kinn, Senja, Hustadvika, Balsfjord, Frøya, Luster og Andøy.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Emneord: 

På forsiden